Základní škola

Stránky

Výchovná poradkyně Ing. Milena Kosnarová

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě
Kontakt: 739 063 016, rudolfova@zsloucnand.cz

Dne 5. 10. 2023 od 9 h do 17 h se koná v Domě kultury v Šumperku, Fialova 3
prezentační výstava vybraných zaměstnavatelů Olomouckého kraje a vybraných středních škol


Dne 7. 11. 2023 od 9 h do 17 h se koná v tělocvičně Gymnázia Šumperk ,

prezentační výstava SŠ a SOŠ Olomouckého kraje

 • Nabídka poradenských služeb pro školní rok 2023/2024

  • PPP a SPC Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Husitská 12

  • Po dobu rekonstrukce na adrese U Sanatoria 1, Šumperk 787 01

   • Individuální a skupinové poradenství dle vlastního výběru → zahájení plánováno od října 2022, programy jsou v dopoledních i odpoledních hodinách, reedukace probíhá zdarma, zákonný zástupce dítěte uhradí pouze pracovní materiály

   • Poskytuje:

    • Reedukace dětí se SPU - individuálně i skupinově

    • Krátkodobé i dlouhodobé psychologické intervence u problémových žáků

    • Rozvíjení grafomotoriky a psaní u žáků 1. a 2. třídy ZŠ

    • Profesní vyšetření pro žáky 8. a 9. tříd

   • Rodiče, kteří mají zájem se mohou přihlásit na tel. 583 215 279 nebo osobně.

  • Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a MŠ Schola Viva o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk

   • Poskytuje:

    • komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku

    • reedukační a terapeutickou činnost a to především pro děti s vadou a pro žáky se specifickými poruchami učení

    • profesní orientaci

  • Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka, Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk

   • Poskytuje: 

    • podporu, pomoc, poradentství a terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým, jejich rodičům, zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům


 • Volba povolání

 • Přijímací řízení 

 • Absence, omluvy, výchovná opatřeníTato stránka používá cookies na vylepšení vašeho uživatelského zážitku.

Souhlasím

Tato stránka používá cookies na vylepšení vašeho uživatelského zážitku.

Souhlasím