Základní škola

Stránky

Výchovná poradkyně Ing. Milena Kosnarová

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě
Kontakt: 739 063 016, rudolfova@zsloucnand.cz

 • Nabídka poradenských služeb pro školní rok 2023/2024

  • PPP a SPC Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Husitská 12

  • Po dobu rekonstrukce na adrese U Sanatoria 1, Šumperk 787 01

   • Individuální a skupinové poradenství dle vlastního výběru → zahájení plánováno od října 2022, programy jsou v dopoledních i odpoledních hodinách, reedukace probíhá zdarma, zákonný zástupce dítěte uhradí pouze pracovní materiály

   • Poskytuje:

    • Reedukace dětí se SPU - individuálně i skupinově

    • Krátkodobé i dlouhodobé psychologické intervence u problémových žáků

    • Rozvíjení grafomotoriky a psaní u žáků 1. a 2. třídy ZŠ

    • Profesní vyšetření pro žáky 8. a 9. tříd

   • Rodiče, kteří mají zájem se mohou přihlásit na tel. 583 215 279 nebo osobně.

  • Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a MŠ Schola Viva o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk

   • Poskytuje:

    • komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku

    • reedukační a terapeutickou činnost a to především pro děti s vadou a pro žáky se specifickými poruchami učení

    • profesní orientaci

  • Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka, Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk

   • Poskytuje: 

    • podporu, pomoc, poradentství a terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým, jejich rodičům, zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům


 • Volba povolání

 • Přijímací řízení 

 • Absence, omluvy, výchovná opatřeníTato stránka používá cookies na vylepšení vašeho uživatelského zážitku.

Souhlasím

Tato stránka používá cookies na vylepšení vašeho uživatelského zážitku.

Souhlasím

Tato stránka používá cookies na vylepšení vašeho uživatelského zážitku.

Souhlasím