Základní škola

Stránky
Rodiče dětem při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z.s.
Sídlo: Loučná nad Desnou 58, 788 11 Loučná nad Desnou
IČ: 26602806, vznik: 24.09.2002, registrace: Krajský soud v Opavě, značka 5650 L

Předseda spolku: Mgr. Hana Svatoňová
Hlavní činnost spolku:
  • všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit žáků ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou 
  • spolupráce se ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou v oblasti vzdělávání, výchovy a volnočasových aktivit dětí 
  • organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí pro děti a mládež 
  • podpora zájmových činností dětí a mládeže 
  • podpora činnosti pěveckých sborů, fungujících při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou 
  • podpora vzájemné spolupráce a prohlubování informovanosti mezi spolkem, ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, rodiči žáků, veřejností a ostatními subjekty podporujícími činnost dětí a mládeže 

Stanovy spolku