Školní družina

Stránky

Vážení rodiče, milé děti, vítejte na stránkách školní družiny.

Školní družina má k dispozici tři oddělení. K pohybovým aktivitám využíváme školní tělocvičnu, trávíme čas na sportovním i dětském hřišti. Na vycházky chodíme do parku. K zimním radovánkám nás inspiruje místní kopec. V rámci školy navštěvují děti různé kroužky, které začínají v říjnu a končí koncem května. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků. Děti se zde učí žít s ostatními, řešit problémy, spolupracovat a respektovat se navzájem. Úkolem vychovatelek není jen vyplňování volného času dětí, ale i cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní kompetence a schopnosti umět trávit volný čas.

Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení pro školní rok 2023-2024:

  • 1. oddělení (1. patro, prostory bývalé knihovny) - Šárka Charvátová - vychovatelka 1. a 5. třídy

  • 2. oddělení (1. patro, prostory 2. třídy) - Jana Hezká - vychovatelka 2. třídy

  • 3. oddělení (školní družina) - Bc. Simona Krahulová - vychovatelka 3. a 4. třída

    V 15.00 hodin se oddělení spojují.

druzina@zsloucnand.cz
604 544 267