Školní družina

Stránky
Družina, která nabízí pestrou zábavu a kvalitně prožitý volný čas s kamarády
Náš tým:
  • Simona Krahulová – vedoucí vychovatelka
  • Šárka Charvátová – vychovatelka

druzina@zsloucnand.cz
604 544 267