Základní škola

Stránky

Hravě a s úsměvem

Kliknutím otevřete aktuální ŠVP ZV ... ROZVRH HODIN ... PLÁN AKCÍ

Jsme venkovská škola v nádherném údolí Hrubého Jeseníku,

 • ve které se nevzdělávají žáci, ale děti a mladí lidé,

 • ve které se nebojíme činnostní výuky, individuálního přístupu, poskytování podpory dětem s SPU, ani projektů, kurzů a akcí napříč ročníky,

 • ve které v bezpečném prostředí propojujeme labyrint školy s rájem života,

 • ve které výchovy nehrají druhé housle, tvoříme, sportujeme a muzicírujeme,

 • ve které spolupracujeme a komunikujeme v DUR (Dítě + Učitel + Rodič),

 • ve které podporujeme individuální vzdělávání podle §41 ve všech ročnících a

 • ve které směřujeme k formativnímu hodnocení, otvíráme dítěti dveře s vědomím, že vstoupit do nich už musí samo.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Od labyrintu školy k ráji života. Jeho prostřednictvím usilujeme  o absolventa který:

 • je aktivní v poznávání světa, umí nakládat se získanými informacemi

 • poradí si při řešení problémů

 • komunikuje a spolupracuje se svým okolím

 • je psychicky odolný vůči negativním jevům a osobně odpovědný za své zdraví

 Chcete-li se o náš dozvědět více, přijeďte k nám, zavolejte, nahlédněte do naší kroniky na webu či facebooku a nebo si zatím aspoň přečtěte přiložený soubor s názvem Obecné informace.