Publicita

Projekt 0030/16/UKR_PIK/2022 Jazykový most

Intenzivní prázdninový kurz češtiny pro děti z Ukrajiny, který probíhal za podpory MŠMT ČR od 25.07. do 05.08.2022.

Vybudování multimediální učebny

Přinese možnost efektivního užití nových výukových forem a řešení bezbariérovosti školy.

NPO Doučování žáků škol

Realizujeme investici 3.2.3 Národního plánu obnovy Doučování žáků po období distančního vzdělávání v souvislosti s Covidem-19. 

Projekt Nadace ČEZ Zručné ruce velké i malé

Nové dílny nám velmi pomohly při výuce i v rámci kroužků.Projekt Nadace ČEZ č. 47_19

Projekt Klíče k úspěšnému učení

Projekt ESF Klíče k úspěšnému učeníCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271Podpora zavádění formativního hodnocení

Projekt MŽP ČR 16/2017: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Loučná nad Desnou

Díky projektu jsme vybudovali zahradu s přírodními prvky, která se stala skvělou venkovní učebnou i místem k setkávání.

Projekt MŠMT Labyrintem vzdělávání Šablony II

Projekt MŠMT Labyrintem vzdělávání Šablony IICZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012108

Projekt MŠMT Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání Šablony III

Společnou cestou ke kvalitnímu vzděláváníCZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019372