Publicita

V4 Generation Mobility Mini–Grant Radom (PL) 18.–22.03.2024

Mezinárodní setkání žáků škol z Kremnice (SK), Loučné nad Desnou (CZ) a Radomi (PL) na téma ODPADY.

Digitalizujeme školu – komponenta 3.1

V rámci Národního programu obnovy jsme vybavili školu digitálními technologiemi: k naplnění cílů č. 173 a 174

V4 GEN MINI–GRANT Kremnica 02.– 07.10.2023

1.setkání Kremnica (SK) 02.– 07.10.2023. 2.setkání Radom (PL) březen 2024

Projekt 0030/16/UKR_PIK/2022 Jazykový most

Intenzivní prázdninový kurz češtiny pro děti z Ukrajiny, který probíhal za podpory MŠMT ČR od 25.07. do 05.08.2022.

Vybudování multimediální učebny

Přinese možnost efektivního užití nových výukových forem a řešení bezbariérovosti školy.

NPO Doučování žáků škol

Realizujeme investici 3.2.3 Národního plánu obnovy Doučování žáků po období distančního vzdělávání v souvislosti s Covidem-19. 

Projekt Nadace ČEZ Zručné ruce velké i malé

Nové dílny nám velmi pomohly při výuce i v rámci kroužků.Projekt Nadace ČEZ č. 47_19

Projekt Klíče k úspěšnému učení

Projekt ESF Klíče k úspěšnému učeníCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271Podpora zavádění formativního hodnocení