Úřední deska

27. červen 2022

Zápis pro ukrajinské děti, včetně výsledků

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti proběhne dne 27.06.2022 v 16:30 v budově ZŠ Loučná nad Desnou.
Potřebné informace naleznete v přiložených dokumentech. Petr Lukáš

07. červen 2022

Oznámení ŘV 220613

Oznámení:

Podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlašuji na pondělí 13.06.2022 volný den pro žáky (tzv. ředitelské volno) z organizačních důvodů. Mateřská škola, školní družina i školní jídelna zůstávají v provozu.

Činnost školní družiny bude zajištěna nepřetržitě od 06:00 do 16:00. Rodiče a zákonní zástupci dětí z 1. stupně (i těch, kteří běžně do ŠD nechodí) potvrdí jejich účast do 09.06.2022.

Děkuji za pochopení.

Petr Lukáš, ředitel školy

16. květen 2022

Výsledky zápisu do MŠ na 2022/2023

Anonymizovaný seznam dětí přijatých do naší školky od září 2022.

19. duben 2022

Zápis do MŠ 2022

Informace k zápisu do školky a formulář pro vyjádření lékaře.

19. duben 2022

Výsledky zápisu prvňáků

Vyvěšuji seznam výsledků zápisu do 1. třídy. Těšíme se na spolupráci. Petr Lukáš

21. březen 2022

Roční závěrka k 31.12.2021

Zveřejňujeme roční závěrku školy k 31.12.2021