Úřední deska

06. listopad 2022

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva školy za školní rok 2021/2022.

05. září 2022

Oznámení o vyhlášení volného dne 9. září 2022

Protože nejsme schopni zajistit bezpečný provoz, stravu, hygienu ani výuku po dobu celodenního přerušení dodávky elektrické energie, vyhlašuji na pátek 9. září 2022 tzv. ředitelské volno. Děkuji vám za pochopení. Petr Lukáš

27. červen 2022

Zápis pro ukrajinské děti, včetně výsledků

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti proběhne dne 27.06.2022 v 16:30 v budově ZŠ Loučná nad Desnou.
Potřebné informace naleznete v přiložených dokumentech. Petr Lukáš

07. červen 2022

Oznámení ŘV 220613

Oznámení:

Podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlašuji na pondělí 13.06.2022 volný den pro žáky (tzv. ředitelské volno) z organizačních důvodů. Mateřská škola, školní družina i školní jídelna zůstávají v provozu.

Činnost školní družiny bude zajištěna nepřetržitě od 06:00 do 16:00. Rodiče a zákonní zástupci dětí z 1. stupně (i těch, kteří běžně do ŠD nechodí) potvrdí jejich účast do 09.06.2022.

Děkuji za pochopení.

Petr Lukáš, ředitel školy

16. květen 2022

Výsledky zápisu do MŠ na 2022/2023

Anonymizovaný seznam dětí přijatých do naší školky od září 2022.

19. duben 2022

Zápis do MŠ 2022

Informace k zápisu do školky a formulář pro vyjádření lékaře.