Základní škola

Stránky
VIDEOUČEBNY:

ONLINE VSTUPY DO VYUČOVACÍCH HODIN
Bez ohledu na pandemická opatření bude užitečné mít možnost nahlédnout online do hodin pro děti, které nemohou být zrovna přítomny třeba z důvodu nemoci nebo proto, že se vzdělávají individuálně podle §41 školského zákona. Tato možnost rozhodně nemá nahradit osobní kontakt, ale má být podporou pro žáky i učitele. Informace naleznete vždy na této stránce. Petr Lukáš
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
  • Vstup do hodin je umožněn žákům přihlášeným do školního pracovního účtu 
  • Žák se předem dohodne s vyučujícím nebo koordinátorem, který pak otevře videomeeting pro danou hodinu v příslušné učebně
  • Kliknutím na příslušnou učebnu žák vstoupí do hodiny.