Mateřská škola

Stránky

„Váš úsměv je naší motivací“


Naše mateřská škola se nachází v horském prostředí s čistým vzduchem a krásnou přírodou. Snažíme se pobývat s dětmi, co nejdelší čas venku. Výchovně vzdělávací proces je v souladu s RVP PV a ŠVP Náš barevný svět, který se skládá ze 4 integrovaných bloků. Tyto bloky nesou podobu čtyř ročních období, do kterých se promítají zpravidla 14denní témata.  Činnosti a aktivity jsou tematicky provázány a rozpracovány do OBLASTÍ AKTIVIT.  Oblasti aktivit jsou navrženy tak, aby děti rozvíjely v komplexním měřítku a podporovaly je v samostatnosti i kooperaci. Děti se učí pracovat s chybou a vyjadřovat zdravé kritické sebehodnocení.

Společným zájmem všech zaměstnanců mateřské školy jsou spokojené děti, jež se postupně stávají samostatnými osobnostmi s vlastním názorem, který si umí adekvátně obhájit.

Školní vzdělávací program naší mateřské školy v aktuálním znění najdete ZDE.