Loučná na Hlavní třídě
Po loňském účinkování jsme byli opět šumperským divadlem pozváni na jejich pódium na Hlavní třídě v Šumperku. TapTýda kolem páté odpoledne obsadila prkna znamenající svět a ze všech sil zahřívala publikum, které v chladu zastavilo svoje předvánočně zrychlené kroky. A že těch lidiček nebylo zrovna málo, pro nás bylo nesmírnou vzpruhou. Vydrželi jsme spolu zhruba hodinu, zazpívali jsme, zahráli, popřáli pěkné svátky a s radostí vyslechli nejedno pochvalné slovo.
Pro naše školní sborové studio Loučňáček to bylo poslední předvánoční vystoupení. Děkujeme vám všem, kteří jste nám věnovali svou pozornost a svůj čas. Už nyní pro vás chystáme nové skladbičky a hudební překvapení. Přejeme vám zdravý a úspěšný rok. Těšíme se na viděnou.
Za fotografie děkujeme vřele panu Kulhajovi, který nikdy nezklame.
22. 12. 2017    Petr Lukáš
Koncert pro děti
Tentokráte jsme se pustili do něčeho zcela nového a pro nás neprobádaného. Oslovili náš rodiče z klubu, který se stará o děti s různými formami postižení. Byl jsem se za nimi podívat na jejich podzimním setkání a domluvili jsme na dvouhodinovém programu pro děti a rodiče. Ten se uskutečnil v kulturním domě v Písečné v neděli 17. prosince. Část TapTýdy se setkala s dětmi i s jejich rodiči a společně jsme zpívali, tančili, hráli na různé rytmické nástroje, tvořili ve výtvarné dílně, hráli na boomwhacker´s a na závěr v kroužku u stolu zpívali koledy. Děti i jejich rodiče byli naprosto úžasní. Nestrávili jsme s nimi neděli, abychom dělali nějakou mediální kampaň pro nás nebo pro ně, o to vůbec nešlo a nejde. Jen jsme si uvědomili, jak neuvěřitelnou práci tito lidé dělají denně pro své i „cizí“ děti. Patří jim obrovské uznání a obdiv. Děkujeme za tu možnost, užít si společných chvil. Přejeme dětem i jejich rodičům mnoho sil a radosti.
17. 12. 2017    Petr Lukáš
Koncert doma
Již mnoho let opakuji rčení „doma je doma“. Vždy se těšíme na setkání s lidmi v loučenském Skleníku. Máme příležitost se trošku poohlédnout a bilancovat uplynulý rok. I letos je nač vzpomínat.
Naše sborové studio se rozrostlo. Od maličkých Berušek z MŠ, přes Klubíčko a Loučňáček ze ZŠ, až po dospěláckou TapTýdu je nás více jak stovka. A každé dítko. ať už menší či větší, se snaží podle svých možností pronikat do tajů intonace, artikulace, interpretace a mnoha dalších –ací, aby pak společně s ostatními mohlo předvést aspoň kousek pěkné muziky. Máme je všechny rádi a máme z nich radost. Je pro nás zážitek pozorovat s plynoucími léty jejich hudební cestu a pokroky. Nesmírně nás těší, že nám zachováváte stálou přízeň a dopřáváte nám výraznou podporu. Nemohli bychom existovat a dělat to, co děláme, bez naší školy, obce a všech dalších pomocníků, sponzorů, vstřícných rodičů a kolegů. Děkujeme vám.
15. 12. 2017    Petr Lukáš
Advent v papírně
Již tradičně jsme s Loučňáčkem a TapTýdou zamířili do losinské papírny. Nedělní adventní odpoledne jsme vystoupili před zaplněným sálem a muzikou pro nás specifickou potěšili zúčastněné publikum. Loučňáček i TapTýda předvedli část ze svého vánočního repertoáru. Poslední část jsme pak prováděli společně. Nakonec byla z plánované třičtvrtěhodinky celá hodina, protože jsme s radostí i přidávali. Děkujeme za pozorné naslouchání a potlesk. Přejeme pěkné svátky.
10. 12. 2017    Petr Lukáš
Rozsvícení vánočního stromu
Obec Loučná nad Desnou pozvala všechny naše sbory na tradiční rozsvícení vánočního stromu, které bylo součástí 1. zabijačkových hodů. Letos jsme to vymysleli tak, že jsme již před samotnou akcí zveřejnili zpěvníčky a nabídli hudební podklady ke koledám, aby se lidé mohli předem připravit. Ptáte se nač? V rámci společného koledování jsme pořídili nahrávku společného zpívání. Sněžení a zimní vítr sice dodal typickou předvánoční náladu a romantiku, pro nahrávání to však nebylo to nejjednodušší prostředí. Přesto jsme zaznamenali naše společné snažení, které vám pod názvem Koledování2017 nabízíme ZDE [MP3; 32,3 MB].
9. 12. 2017    Petr Lukáš