Poděkování sedmákům za geodesky
Třeťáci se s chutí pustili do učení hrou s geodeskami, které ve školní dílně vyrobili sedmáci. Radost pohledět na tolik šikovných rukou!
18. 12. 2020    Magda Komárková
Od zrníčka ke chlebu
Byli jsme se podívat na políčko, pěkně se to tam zelená. Aby zajíci, kteří se s chutí pustili do našeho žita a krávy, které nám přes pole přeběhly, neměli šanci, vyrobili jsme strašáky. Rovnou jsme jim uspořádali svatbu se vším všudy - kapela, proslov, prstýnky, polibek a hlavně slavnostní hostina.
16. 12. 2020    Magda Komárková
Andělé
Protože k nám do školy nemohli zavítat čerti v rámci každoroční akce Čertovská diskotéka, změnili jsme čertíky za anděly. V hodinách pracovní výchovy si žáci 1. stupně vyrobili andílky z korálků a vánočních papírů. Všechny potřebné komponenty k vyrábění byly pořízeny díky spolku Rodiče dětem, který při naší škole aktivně pracuje už 18 let a podporuje volnočasové aktivity dětí.
13. 12. 2020    Hana Svatoňová
Poděkování SmVaK
Děkujeme firmě SmVaK za podporu činnostní hudební výchovy a sborové činnosti na naší škole. Spoluúčastí na projektu Revitalizace hudebního vybavení nám pomohla nakoupit hudební nástroje a další vybavení, které využijeme nejen při hudební výchově, zkoušení a přípravě vystoupení, ale hlavně na jevišti při koncertech.
12. 12. 2020    Petr Lukáš
Distanční výtvarka
Vystavujeme alespoň fotografie naší tvorby....
1. 12. 2020    Magda Komárková