Atletické závody 4. a 5. tříd
Ve středu 5. června se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili sportovní atletické soutěže smíšených družstev na Tyršovém stadionu v Šumperku. Každý závodník závodil v běhu na 50 metrů, ve skoku dalekém a v hodu míčkem. Na závěr běželi všichni štafety. Družstvo A ve složení M. Pupík, J. Lisner, V. Spillerová, B. Bargelová vybojovalo 7. místo a družstvo B ve složení L. Ficnar, J. Semian, A. Švejnohová, K. Sekáčová obsadilo 17. místo. Blahopřejeme.
5. 6. 2019    Jitka Chytilová
Prvoučná vycházka 2. a 3. třídy
V prvouce se učíme o hospodářských zvířatech, proto jsme velmi rádi přijali Terezčino pozvání na prohlídku jejich hospodářství. Dvě hodiny se zvířátky, Terezčiným zasvěceným povídáním a našimi všetečnými dotazy utekly jako voda. Bylo to příjemné a zajímavé doplnění učiva. Děkujeme.
5. 6. 2019    Věra Lukášová
Dopravní hřiště
V závěru školního roku si čtvrťáci ověřili své znalosti z dopravní výchovy na dopravním hřišti v Zábřehu na Moravě. Zvládli jízdu na kole i testy. Vedli si dobře i při jízdě zručnosti. Průkaz cyklisty tak získali všichni.
3. 6. 2019    Petr Kršek