100 let republiky
Naše škola oslavila výročí založení Československé republiky projektovým dnem. Pečlivé přípravy probíhaly v několika předchozích týdnech.
Prvním úkolem bylo prohledat půdy a sklepy,najít vhodný předmět k expozici na výstavě.
V rámci předmětů výtvarné výchovy, pracovní výchovy, výchovy k občanství, dějepisu pak každá třída zpracovávala přidělené tematické bloky.
Žáci 4. a 5. třídy podle vlastní fantazie navrhovali logo a erb k tomuto výročí. Úkolem žáků 6. třídy bylo vyhledat a utřídit informace o významných československých podnicích. Informace oživili ve výtvarné výchově kresbou výrobku. Sedmá třída se ujala našich chuťových buněk. Vyhledávala staročeské recepty nejen z internetu, ale hlavně v kuchařkách babiček, tetiček, maminek. Děvčata poté upekla drobné čajové pečivo, chlapci pomáhali nejen slepovat linecké, ale také připravit výstavu. Největší odvahu projevili žáci 8. třídy. Nezaváhali a ujali se módní přehlídky. Pro malý počet děvčat v této třídě i chlapci předvedli mnohé z elegance dámských modelů.
Garanty celého projektu se stali žáci 9. třídy. Připravovali informační bloky pro mladší spolužáky, zpracovali podklady o podnicích od žáků 6. třídy do prezentací. Vytvořili hry, skládačky, doplňovačky, pexesa. Vyhledali, utřídili a zpracovali do informačních tabulí události, které zažívali občané naší země během posledního století.
Program projektového dne byl rozdělen na dopolední a odpolední bloky. Žáci 4. -8. třídy se podle pokynů rozeběhli do 4 skupin. Postupně procházeli hudebními hrátkami, výtvarnými dílničkami, čtenářským pozastavením nad dílem Karla Čapka či historickou chvilkou nad osobností T. G. Masaryka, oživenou hádankou osobnosti ze života TGM. O naše prvňáčky, druháky a třeťáky se postarali garanti informačních bloků z 9. třídy a hravou formou jim přiblížili něco z dějin našeho národa.
Mnozí pedagogové zajišťovali přípravu odpoledního programu. S pomocí žáků 9. třídy smažili mísy bramboráků, někteří naaranžovali výstavu, připravili loga a erby k hlasování. Nezbytná byla také dokumentace celého průběhu projektového dne, které se ujal p. uč. Kršek.
Odpolední program byl zahájen v tělocvičně. Velkým překvapením byl příchod pana presidenta T. G. Masaryka. Program pokračoval přehlídkou výtvarných počinů z dopoledních dílniček. Jednotlivé skupiny postupně seznámili své spolužáky s osobnostmi Bořka Šípka, Olbrama Zoubka, Libora Vojkůvky a Adolfa Borna. Poté patřila pozornost publika děvčatům, která si připravila pod vedením p. uč. Bučkové krátkou spartakiádní sestavu. Následovala módní přehlídka, která sklidila také velký potlesk.
A dále odpolední program probíhal opět ve skupinách. Postupně žáci docházeli do kuchyňky ochutnat nápoje a pokrmy našich babiček, hlasovat pro nejpěknější logo a erb, shlédnout výstavu předmětů denní potřeby a také dozvědět se něco více o událostech posledních sta let.
Celý den byl ukončen vyhlášením a oceněním soutěží o nejhezčí logo a erb, vyhlášením jména utajované historické postavy - Alice Masarykové. Posledním počinem dne byl společný zpěv písně Ach synku,synku a zpěv státní hymny.
A kdo to všechno pro naše žáky připravil? Přece žáci 9. třídy a pedagogové školy. Za historické osobnosti Eliška Junková - Jitka Čulíková, Jaroslav Ježek - P. Lukáš, Olga Scheinpflugová - L. Mikesková, T. G. Masaryk - J. Chytilová, Věra Čáslavská - A. Bučková a Alice Masaryková - M. Rudolfová.
25. 10. 2018    Milena Rudolfová
Čeps cup - florbalový turnaj
Naši mladí florbalisti se zúčastnili okresního kola florbalové soutěže. Složení družstva: Josef Drápal, Vojtěch Ficnar, Lukáš Ficnar, Klára Martinčíková, Martin Pupík, Gabriel Rameš, Ondřej Stejskal. Přestože soupeři byli lepší, získali tak cenné zkušenosti do dalších turnajů. Děkujeme za snahu a reprezentaci školy.
24. 10. 2018    Petr Kršek
Pokus - růst rostlin dokončení
V rámci pokusu s klíčením a růstem rostlin ze semen si čtvrťáci ověřili teoretické znalosti. Přesvědčili se tak na vlastní oči jak klíčí a roste hrách, čočka nebo fazole.
23. 10. 2018    Petr Kršek
Podzimním listím křížem krážem
Dneska jsme se s 6. třídou rozlétli do všech stran. Kromě toho, že jsme se naučili používat kompas a jeho střelce byli neustále v patách, seznámili jsme se cestou taky se stromy a listím přikrytými rostlinami připravujícími se na zimní odpočinek. A nechyběla ani ospalá včelka.
18. 10. 2018    Anita Bučková
Podzimní festival ptactva u třemešského rybníka
Žáci osmé a deváté třídy měli v pátek možnost sledovat ornitologický odchyt u nás žijících ptáků. Pod vedením pracovníků Vily Doris si také společně postavili vlastní krmítko a zahráli si hru, ve které se dozvěděli, kam odlétají naši ptáci na zimu. Přálo nám i počasí, tak jsme si odvezli od třemešského rybníka pěkný zážitek.
12. 10. 2018    Ludmila Mikesková