Školka v 1. třídě
V úterý 12. června 1. třídu navštívili budoucí prvňáčci. 8 předškoláků se zapojilo do společné práce s prvňáky. Během jedné vyučovací hodiny splnili úkol z matematiky, čtení a psaní. Prvňáci ukázali co se naučili a jaké pomůcky při učení používali. Na závěr jsme si předali dárečky. Všem budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný start a těšíme se na další kamarády.
12. 6. 2018    Jitka Chytilová
Vodák
Celý náš výlet začal 11. 6. na loučenském nádraží, kde jsme všichni nasedli na vlak jedoucí směr Postřelmov. Po necelé hodince cesty jsme si z vlaku vzali všechny naše věci a vydali se hledat naše vodácké instruktory. Věci jsme si pak dali do auta a čekali, co se bude dít dál. Do rukou jsme dostali pádla, která většina z nás držela poprvé, tím pádem jsme mohli působit lehce komicky. Když jsme se rozdělili do posádek, rafty a kanoe jsme přemístili na vodu. Z počátku jsme se sice neohrabaně točili dokola, ale s pomocí instruktorů jsme vše rychle pochopili a vyjeli. Po celou cestu jsme sbírali prázdné PET lahve, užívali si teplé vody a pluli směrem vila Háj, tam jsme k pozdějšímu odpoledni skutečně dopluli.Roztáhli jsme stany, dali si večeři a ve večerních hodinách zpívali u ohně.Okolo druhé hodiny noční nás ovšem zastihla bouřka, při které většina z nás promokla na kost. I přes to jsme ráno s úsměvem na tváři nasedli do lodí a odjeli do Moravičan. Cestou jsme si dali koupačku v pískovně u Mohelnice. V Moravičanech jsme sice na vlak museli čekat, ale to nám vůbec nevadilo. Celý výlet jsme si užili a po vodáckém křtu se z nás stali právoplatní vodáci. Ahóóój
Štěpánka Pupíková, 8.tř.
11. 6. 2018    Ludmila Mikesková
Atletický čtyřboj - 1. stupeň
Ve čtvrtek 7. června se žáci 1. stupně zúčastnili sportovní soutěže v atletickém čtyřboji na Tyršovém stadionu v Šumperku. Každý závodník závodil v běhu na 50 metrů, 400 metrů, ve skoku dalekém a v hodu míčkem. Družstva dopadla následovně: Mladší hoši - T. Pospíšil, J. Drápal, M. Matocha, D. Matura - 11. místo, Mladší dívky - B. Vyskočilová, E. Hoblerová, E. Beranová, V. Spillerová - 11. místo, Starší hoši - F. Novák, M. Kurek, J. Říha, P. Polách - 11. místo, Starší dívky - T. Holoušová, K. Kubíčková, E. Fišnarová, R. Hrubá - 10. místo. Blahopřejeme.
7. 6. 2018    Jitka Chytilová
Atletický víceboj (5. - 9. tř.)
Zpráva z pohledu pořadatele:
Celá akce začínala v půl jedné. Tedy pro nás deváťáky už o 15 minut dříve, abychom stihli všechno hezky nachystat. V první disciplíně, která se konaly pro změnu v tělocvičně, naši mladší spolužáci soutěžili ve skoku vysokém. Pak se přesunuli za školu, kde zase skákali do dálky. Bylo opravdu horko a nám, co jsme měřili jejich výkony a shrabávali písek, bylo nejasné, jak to asi zvládají. Zatímco, my se pekli na sluníčku a dělali svou práci, kluci a holky z nižších tříd doskákali své poslední pokusy. Pak už nadešel čas, přesunout se dolů, na stadion, kde probíhal zbytek víceboje. Natka vše, s úsměvem na tváři a foťákem v ruce, dokumentovala. V další disciplíně, běhu na 60 m, zabodovali jen ti nejrychlejší. Někdo jim měřil čas, ale většina z nás postávala v hřišti a chytala míčky. Všichni předvedli své nejlepší schopnosti a poté nastal čas, vrhnout se na asi nejnáročnější část celého dne - vytrvalost. Délka trati se určovala podle tříd. Když všichni doběhali, doskákali, nastal čas vrátit se do školy. Sice jsme nesportovali, ale i tak jsme byli naprosto vyčerpaní. Přece jen, je pořadatelství náročná práce.

Zpráva z pohledu závodníka
Podle mého názoru se atletický víceboj vcelku vydařil. Sice bylo dost vedro, ale občas i chvilkami příjemně. Co se týče disciplín, tak byly pro mě celkem dobré (Neříkám, že jsem nějaká atletička, ale dalo se to zvládnout). Největší problém mi dělal skok vysoký. Ze začátku jsem se stresovala z vytrvalostního běhu, ale po jeho dokončení jsem myslela, že byl krátký. Programátoři byli super, nikde žádný zádrhel, takže za mě výborný. Ze začátku se mi vůbec nechtělo, ale pak jsem si to chvilkami užívala. Takže to shrnu tím, že za mě se atletický víceboj vydařil.

Zbývají doplnit už jenom výsledky:
1. místo Ela Bližňáková, Jirka Bližňák, Štěpka Pupíková, Tom Majkus
2. místo Valča Turková, Filip Kopecký, Monča Nápravníková, Vítek Adámek
3. místo Verča Stejskalová, Dan Dohnal, Zdeňka Králová, Oliver Linek
7. 6. 2018    Věra Turková
Dopravní hřiště
Ráno jsme nasedli na autobus a jeli jsme do Zábřehu na dopravní hřiště. Hřiště bylo celkem velké. V budově u dopravního hřiště jsme si zopakovali značky a křižovatky, a potom jsme si napsali test. Po testu jsme šli na jízdy, kde jsme si ověřili své vědomosti v praxi. Nejdřív byly zkušební jízdy, následovala jízda na body. Tam jsme všichni dopadli dobře, a potom jsme se mohli nasvačit. Po svačince bylo vyhlášení. Dopadlo to tak, že jsme všichni dostali průkaz a jeli jsme s dobrou náladou zase zpátky do školy. Bylo to vážně super. Za 4.třídu napsal Mira Hobler
7. 6. 2018    Tereza Schneiderová