Sběr papíru
Poslední den v září proběhl sběr papíru. Děkujeme všem sběračům za účast a zvlášť pomocníkům při této fyzicky náročné akci.
30. 9. 2015    Petr Kršek
Divadélko
Dne 30.9.2015 jsme přivítali ve Skleníku Divadélko pro školy z Hradce Králové. První stupeň byl okouzlen představením s názvem Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka. Na začátku představení si žáci určili, co všechno má správná pohádka obsahovat, dané ingredience herci smíchali v hrnci a výsledkem bylo humorné vyprávění o pyšném králi (náruživém houbaři), který si pohněval babku kořenářku a ta na jeho království přivolala všežravého trojhlavého draka. Naštěstí měl král hudebně nadaného prince, který ho zlákal na dráhu muzikanta. Druhý stupeň se ponořil do tajů divadelních žánrů a zhlédl představení s názvem Divadlo nekouše! Herci se zábavnou formou snažili dětem přiblížit divadelní žánry, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. Velice zajímavá a poučná byla antická tragedie od Sofokla Král Oidipus, dále měla u dětí také velký ohlas komedie Hadrián z Římsů od Václava Klimenta Klicpery. Třešničkou na dortu pak byla Polednice v semaforském pojetí (hudebně-dramatická forma). Děkujeme Divadélku pro školy za zpestření podzimních dnů.
30. 9. 2015    Veronika Kršková
Zeměpisně - přírodovědná exkurze Praděd
Krásný slunečný den prožili žáci druhého stupně na jesenických horách. Ke zdolání nejvyšší hory Moravy - Pradědu jsme si vybrali dobrodružnou cestu Divokým dolem. Před polednem se již všichni kochali krásnými výhledy z Pradědu. Na cestě zpátky se už projevila u některých únava, ale domů jsme dorazili spokojeni z pohodového výletu.
17. 9. 2015    Milena Rudolfová
Přespolní běh - 1. stupeň
V úterý 15. 9. se uskutečnil první sportovní závod pro žáky 1. - 5. třídy - přespolní běh. Běhali jsme v terénu za Baštou v kategoriích : 1. třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída. Všichni závodníci splnili úkol na výbornou a doběhli do cíle. Nejlepšími vytrvalci jsou : Karolína Harazímová, Jiří Kubíček ( 1. třída ), Tereza Holoušová, Martin Pupík ( 2. a 3. třída ), Ela Bližňáková, Jiří Bližňák (4. třída ). Blahopřejeme.
15. 9. 2015    Jitka Chytilová
Přespolní běh
Další, již tradiční sportovní aktivita v úvodu školního roku je přespolní běh. Naše škola organizuje okrskové kolo, kterého se zúčastnila družstva: ZŠ Loučná nad Desnou, ZŠ Velké Losiny a ZŠ Údolí Desné.
Do okresního kola postoupila tato družstva:
hoši 6. - 7. ročník - Velké Losiny
dívky 6. - 7. ročník - Údolí Desné
hoši 8. - 9. ročník - Velké Losiny
dívky 8. - 9. ročník - Velké Losiny
S okrskovým kolem zároveň proběhlo i školní kolo přespolního běhu žáků II. stupně.
6. - 7. ročník
1. místo: Štěpánka Pupíková, Tomáš Majkus
2. místo: Zdeňka Králová, Ondřej Vogl
3. místo: Kristýna Sládková, Václav Dofka
8. - 9. ročník
1. místo: Nela Sedláčková, Tim Bližňák
2. místo: Barbora Škrabalová, Rostislav Pokorný
3. místo: Eliška Turková, Jan Saňák
15. 9. 2015    Petr Kršek