hrad Šternberk
Dne 31. 5. 2016 se první a třetí třída naší školy vydala na svůj školní výlet. Naším cílem byl hrad Šternberk. Kromě prohlídky hradu, který paní průvodkyně v dobovém kostýmu přizpůsobila věku dětí, se žáci na chvíli ocitli v atmosféře Harryho Pottera. Všichni byli rozděleni do barevných skupin a vydali se na cestu kolem hradu. Aby došli k vítěznému konci ve věži, museli projít tato stanoviště: Kámen mudrců, Zaříkadla, Fanfrpál, Tajemná stezka a Létající čarodějnice. Na tři nejlepší skupiny čekala cesta do věže. Tady už byl připraven ve třech truhlicích poklad, ale ne vždy je v největší truhlici nejbohatší odměna :) Výlet se nám všem moc líbil. Vyšlo skvělé počasí, zasoutěžili jsme si, dozvěděli jsme se něco o naší bohaté historii a nezapomněli jsme ani na dárečky pro vzpomínku na super výlet.
31. 5. 2016    Hana Svatoňová
Rallye Rejvíz ve škole
Prožít si den s posádkami záchranářů z celého světa a ověřit si náročnost jejich profese se podařilo 44 žákům naší školy. Po mimořádně brzkém příchodu do školy se shromáždili v deváté třídě, kde proběhlo maskování žáků - figurantů na zraněné a popálené osoby. Jednotlivá stanoviště ve třídách byla upravena do podoby situace po výbuchu v chemické laboratoři. Každý žák si podle pokynů organizátorů našel své místo, kde simuloval zranění. Někteří leželi na koberci, někteří pod převrácenými židlemi, lavicemi, mnozí předstírali dušení, zástavu dechu, bezvědomí. V prvním patře školy probíhala soutěž národních posádek, na druhém patře se snažili co nejlépe zvládnout situaci mezinárodní týmy záchranářů např. z Japonska, USA, Estonska, Slovinska, Turecka, Řecka, Velké Británie atd. V určeném časovém limitu museli členové soutěžících týmů správně vyhodnotit situaci ve třídách a roztřídit "zraněné" do skupin, podle závažnosti poranění. Přesto, že páteční den ve škole končil pro mnohé po sedmé hodině večerní, žáci si celou akci užili, seznámili se se spoustou nových lidí a získali nové zkušenosti.
27. 5. 2016    Milena Rudolfová
Besedy Poradny zdraví Šumperk
Ve středu k nám zavítaly zkušené lektorky z Poradny zdraví v Šumperku, a to paní Mgr. J. Keprtová a paní Ing. R. Prokešová. Žáčci 1. třídy si mohli v rámci besedování zopakovat, jak se správně chovat v rizikových situacích. Několik hlavních pravidel jim bylo nabídnuto v besedě "Úraz není náhoda". Ve druhé třídě se dozvěděli něco o správném složení jídelníčku, o potravinách, které jsou vhodné pro děti jejich věku. Beseda se nazývala "Správná výživa". Co by měli chlapci a děvčata vědět o sexu ve věku žáků 5. třídy? Mnohé otázky byly zodpovězeny v rámci besedy o sexuální výchově. Starší žáci 6. a 7. třídy se zamýšleli nad rizikem návyku kouření, nad jeho důsledky nejen finančními, ale hlavně zdravotními. A kdyby jste potřebovali pomoc při rozhodování v oblasti správného životního stylu, zeptejte se našich osmáků či deváťáků. Beseda "Jak se správně rozhodnout" byla uskutečněna právě pro nejstarší žáky naší školy.
25. 5. 2016    Milena Rudolfová
POHÁR ROZHLASU - ATLETIKA ŠUMPERK
Dne 19.5. 2016 se naše škola zúčastnila atletického víceboje v Šumperku. Soutěžilo se v těchto disciplínách: skok do výšky, skok do dálky, 600m, 1500 m – vytrvalostní běh, 60m, mladší žáci hod kriketovým míčkem, starší žáci vrh koulí a ve štafetě 4x60m. Všichni soutěžili ze všech sil. V některých disciplínách jsme dosáhli slušných výsledků, např. ve skoku vysokém mladší žákyně - 1.místo, v běhu na 60 m chlapci a děvčata dosáhli skvělých časů..., . Do soutěže se přihlásilo celkem 17 škol. V celkovém pořadí škol jsme skončili následovně:
mladší žákyně: 10. místo,
starší žákyně: 14. místo,
starší žáci: 15. místo
19. 5. 2016    Olga Mizerová
Projekt O etiketě
V rámci čtenářských dílen jsme četli knihu Daniely Krolupperové a Miloše Kratochvíla Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě. Postupně jsme si během roku přečetli deset pohádek věnovaných tématům - zdravení a děkování, péče o zvířata, uklízení, stolování, ohleduplnost, pomáhání, předsudky, ničení věcí, umění podělit se, lhaní. K jednotlivým kapitolám jsme vyplnili pracovní listy. Třeťáci doplňovali klíčová slova, podle rýmů vyhledávali chybějící slova do básniček, tvořili jednoduché myšlenkové mapy, výtvarně dotvářeli jednotlivé listy, hráli scénky,... Nakonec jsme vše svázali, vytvořili úvodní a závěrečný list a vznikla naše "kniha" O etiketě. Závěrem bych ráda uvedla citát z knihy: "....takto ohleduplně bychom se měli chovat vždy a všude, bez ohledu na to, jestli jsme doma, ve škole, v divadle nebo na sportovním hřišti; jestli mluvíme s královnou, s klukem od sousedů nebo s jeho starou babičkou. Protože jen tak nám bude spolu dobře..." Kéž by se nám to dařilo.
17. 5. 2016    Věra Lukášová