O rybáři a jeho ženě
V úterý 22. října se žáci prvního stupně vypravili do šumperského divadla na pohádku O rybáři a jeho ženě. Zpracování tohoto příběhu o rybáři a jeho manželce, která nemá nikdy dost, vychází ze sbírky moderních pohádek Jana Wericha Fimfárum. Na účelně a vtipně řešené scéně jsme sledovali nesmrtelný příběh o lidské chamtivosti, závisti a domýšlivosti. Komediálně laděné pohádkové představení plné písniček se dětem líbilo. Děkujeme.
22. 10. 2019    Věra Lukášová
(Ne)opakovatelný/í
S číselnými kódy si museli poradit žáci 8. a 9. třídy a správně pochopit a splnit úkoly programu se zajímavým názvem " (ne)opakovatelný/í". Tematiku odpadového hospodářství lektoři zpracovali do zábavných činnostních aktivit, které žáci se zájmem a správně postupně řešili a získávali tak informace potřebné k odkódování nejen kontejnerů na odpad, ale hlavně východu z budovy:).
22. 10. 2019    Milena Rudolfová
Pravěká výtvarná tvorba v šesté třídě
Už víme, jak vyzdobit jeskyni rytím prsty do jílu, otiskem ruky a podobiznou zvířat. Zjistili jsme, že není jednoduché vymodelovat Venuši. Zkusili jsme ilustrovat encyklopedii o dinosaurech a zažili i výbuch sopky.
22. 10. 2019    Magda Komárková
Stužkování prvňáčků
Ve čtvrtek 17. října jsme na naší škole uspořádali stužkování prvňáčků. Odpoledne nás ve třídě navštívili rodiče i sourozenci, aby se podívali, co všechno jsme se od začátku školního roku naučili. Děti s nadšením přednášely, třídily obrázky, projely se písmenkovým vláčkem, jezdily výtahem, psaly na stroji, četly, zpívaly, psaly "vlaštovky", počítaly, navštívily kočičí školu, s pomocí matematického divadélka řešily slovní úlohy...
Potom pan ředitel uvedl slavnostní obřad stužkování. Kamarádi z deváté třídy dětem předali trička s logem školy a dekorovali je plackou "Prvňáček 2019/2020".
Zatímco si prvňáčci v družině pochutnávali na výborné perníkové buchtě, kterou pro ně upekli starší spolužáci pod vedením paní učitelky Rudolfové, proběhla v první třídě krátká rodičovská schůzka.
Na závěr jsme se společně pobavili u promítání fotografií z našeho osobnostně sociálního kurzu Cesta za vodou.
Děkuji panu řediteli, paní učitelce Rudolfové, paní asistence Kopotové, žákům deváté třídy a jejich třídní učitelce Janě Plosové za pomoc při přípravě a organizaci této akce. Rodičům děkuji za podporu a prvňáčkům přeji šťastnou cestu do světa písmen a čísel.
17. 10. 2019    Věra Lukášová
Poznáváme vesmír
Naše zeměpisné cestování jsme zahájili výletem do vesmíru. Poznávali jsme hvězdy, souhvězdí, galaxie, komety, meteoridy a další vesmírné objekty. Nejvíce jsme zkoumali a porovnávali planety, abychom mohli nakonec vytvořit modely naší sluneční soustavy.
17. 10. 2019    Věra Turková