Deváťáci v 1.třídě
Netradiční loňský školní rok nepřál přípravě některých společných akcí. Proto jsme rádi využili pozvání p. uč. Svatoňové a navštívili letošní prváčky v jejich třídě hned druhý den po zahájení školní docházky.
Při společném plnění zadaných úkolů jsme se blíže vzájemně poznávali a plánovali další setkávání.
2. 9. 2020    Milena Rudolfová