Kralický Sněžník
Poslední turistický výlet tohoto školního roku podnikla devátá třída. Cílem našeho putování byl vrchol Kralického Sněžníku. Ráno všichni vyrazili vlakem do Starého Města a odtud již pěšky směrem k horské chatě Návrší, zde jsme udělali větší přestávku před samotným výstupem na Sněžník. Počasí nás hýčkalo slunečními paprsky, naše unavená tělíčka byla odměněna krásnými výhledy do okolí. U známé sošky slona si každý mohl něco přát. Pak nás čekal sestup dolů do Stříbrnic a odjezd do Chrastic, kde si všichni postavily stany k přenocování. Zbytek večera se nesl v duchu relaxace, doplňování energie, mazání zhmožděných končetin a povídání. Ráno již bylo zasvěceno balení, úklidu a cestě domů.
10. 6. 2019    Ludmila Mikesková
Pevnost poznání - 4. třída
V rámci školního výlet vyrazila čtvrtá třída do Olomouce. Velice jsme si to užili ve vědeckém centru. Luštili jsme různé šifry a rébusy a také si každý jeden zašifrovaný vzkaz vyrobil. Nahlédli jsme do různých zákoutí lidského těla, ale i do vesmíru.
10. 6. 2019    Petr Kršek