Den Země
Než se k nám stačila přihnat tmavá mračna, stihli jsme v našem loučenském parku oslavit Den Země. Kácení tropických deštných lesů, surové zacházení se zvířaty v nich žijícími, vyhánění domorodých kmenů, zanášení cév. To všechno nás vedlo k tomu, aby se ten náš letošní zaměřil na problematiku palmového oleje, kvůli kterému se to všechno děje. Na začátku zahrály děti z páté třídy krátké divadlo, ve kterém ostatním ukázaly, kde všude palmový olej škodí. Během celého dopoledne pak děti své povědomí o něm ještě rozšiřovaly. Z písmenek skládaly názvy zvířat, kterým je ubližováno, z přírodnin vytvářely jejich podobizny. Parkovou hledačkou vypátraly, že se palmový olej skrývá také v krmivu našich čtyřnohých kamarádů. Třídily obaly s palmovým olejem a bez něj, vymýšlely veršované antireklamy, psaly dopisy a kreslily obrázky, jimiž se snažily přesvědčit výrobce, aby palmový olej do svých produktů nedávali. A aby viděly, že i svačiny bez palmového oleje můžou být pestré, připravily si jednu takovou z jedlých lučních a lesních rostlin. Celé dopoledne jsme zakončili společnou písničkou a snad i vlastním uvědoměním si toho, že i malou změnou svého jídelníčku může mít pohádka o palmovém oleji šťastný konec.:)
23. 4. 2019    Anita Bučková