NA LOUCE A V TRÁVĚ
Kytičky, žáby, vážky, motýli, pavouci, brouci, housenky, šneci, mravenci a další hmyz doslova ze všech úhlů a všemi smysly nás provázeli celých 14 dní.Pomáhali jsme při jarním úklidu naší zahrady a zasadili jsme si rajčata, na která se už těšíme. Obecní úřad nám věnoval několik budek, krmení pro zvířátka a knížek. Mockrát děkujeme. Bylo toho tolik, že ne vše jde napsat do textu, tak se alespoň podívejte na fotografie.
1. 6. 2020    Jana Hoblerová
Den dětí
Svátek dětí jsme oslavili cestou za pokladem. Děti šly podle fáborků a na vyznačených místech plnily úkoly. Fáborky nás vedly přes park, kolem hasičárny až na oboru. A protože děti všechny úkoly splnily, čekal je u obory poklad v podobě balíčku plného dobrot a odměn. Děti byly nadšené, každý si balíček prohlédl a ochutnal něco dobrého. Po cestě zpátky jsme se ještě zastavili na školkové zahradě a děti vyzkoušely nové bublifuky. Za balíčky děkujeme sdružení Rodiče dětem a také paní Hetmánkove.
1. 6. 2020    Monika Altmannová