S Bolkem a Lolkem na cestě kolem světa
Navštívíme Jižní Ameriku, deštný prales a seznámíme se s životem indiánů.
V listopadu si děti školní družiny připomněly Dušičky a druhý listopadový týden svátek Martina a tradice, které se k němu váží. Skládaly a vystřihovaly podzimní listy z papíru, vyráběly muchomůrky ze žaludů. Cestovatelský deník doplnily o nové poznatky, vytvořily slepou mapu Jižní Ameriky, shlédly dokumentární film „Amerika před Kolombem“, seznámily se s typickými zástupci fauny Jižní Ameriky, diskutovaly o zvířatech. Anilinovými barvami a tuší malovaly ještěrky, papoušky nebo tukany dle vlastního výběru. Seznámily se s životem indiánů a vyslechly zajímavou indiánskou pohádku. Viděly, jak se staví týpí, střílely z luku, některé děti si vyrobily indiánskou čelenku, tomahawk či barevné korále z těstovin s rolničkou. Na vlastní oči viděly jak vytvořit luk a šíp svépomocí. Z dřívek, pečícího papíru a gumiček si vyrobily dřevěnou harmoniku, jednoduchý nástroj pro malé indiánské hudebníky. Měly možnost si vytvořit kočičí náladovník, barevné postavičky z provázků, stromeček z klacíků, chaloupku z mechu a šišek, vánoční hvězdu z provázků nebo dědu Mráze z vlny. Malovaly na dřevo a skládaly papírové chaloupky. Z luštěnin vysypávaly různé obrázky, veselými sněhuláky vyzdobily prostory družiny a dělaly koláže čertů. Nakonec napsaly dopis Ježíškovi. V průběhu celého měsíce děti hrály různé pohybové hry na hřišti. Každý pátek si užívaly pohybu ve školní tělocvičně. Společně jsme vyhlásili „Týden dobrých skutků“. Děti se snažily každý den udělat pro druhého něco užitečného nebo někomu pomoci, za což byly později odměněny.
30. 11. 2018    Simona Krahulová