PROSINEC
V prosinci byla tématem pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Po přečtení a rozboru pohádky začaly děti plnit úkoly, které pohádka nabízela. Zahrály si pohybovou hry "zkameněliny", při které se na daný povel nemohly ani pohnout a didakticou hru "na veselé a smutné království", při které se navzájem rozesmívaly. Zahrály si i improvizované divadlo s papírovými loutkami o tom, jak se žije na královském hradě. Zúčastnily se Čertovské diskotéky, kterou pro ně přichystali žáci 9. třídy i sportovního odpoledne v tělocvičně. Dále malovaly křídami na novou tabuli, vyráběly sněhuláky z punčoch, papírové havrany čerty a kapry a z vlastnoručně vyrobeného "bonbónového" adventního kalendáře každý den odlepovaly bonbóny a odpočítávaly příchod Ježíška. Také si společně nazdobily stromeček, pod kterým nakonec našly spoustu pěkných dárků do družiny. Názory dětí: Nejvíc se mi líbilo zdobení stromečku(Martin Pupík). Mě se líbilo vyrábění a kreslení (Kristýnka Šipická). Líbilo se mi na Čertovské diskotéce (Áňa Laštůvková).
19. 12. 2014    Šárka Charvátová