DUBEN
V dubnu se děti věnovaly tématu: „ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO“ a vše, co ke zdraví patří. Zahrály si různé pohybové hry venku na hřišti i v místnosti. Zahrály si „hru na tělo“, při které pojmenovávaly různé části těla. Hledaly správné odpovědi při vyplňování různých zdravotních kvízů a testíků. Dověděly se, jaké potraviny tvoří základ zdravé stravy, co zdravé není a vyjmenované potraviny si namalovaly. Pomocí mimiky a řeči těla si vyzkoušely, jak lze beze slov vyjádřit naši náladu, někdy i povahu. Také se děti dověděly zajímavé informace o tom, jak to bylo se zdravotnictvím, léky, lékárnami a doktory ve středověku, jak je tomu dnes a podělily se s ostatními o vlastní zkušenosti související se staráním se o vlastní zdraví.
30. 4. 2014    Šárka Charvátová