ÚNOR
V měsíci únoru se děti seznámily se šplhavci, opicemi. Malovaly šimpanze pomocí oválů, povídaly si o tom, jak opice žijí, hrály s nimi pohybové i didaktické hry. Dále si povídaly o změnách počasí v přírodě, četly Ezopovy bajky a luštily různé kvízy, osmisměrky a hlavolamy. Zjistily, jak si ošetřujeme různá poranění, procvičovaly si slovíčka (nad, pod, v, vedle, na, uvnitř ) a povídaly si o tom, jak se chovat ve skupině vrstevníků. Na vycházkách využily množství sněhu pro „lopatování“ na kopci za školou, kterého si náležitě užívaly.
27. 2. 2013    Šárka Charvátová