ZÁŘÍ
V měsíci září jsme přivítali nové prvňáčky ve školní družině a ukázali jim nové prostředí. Seznámili jsme se s celoročním plánem a zopakovali jsme si pravidla školní dužiny. V odpočinkových činnostech jsme si přečetli několik pohádek a dětských příběhů, často jsme navštěvovali školní hřiště i tělocvičnu k pohybovým hrám. Navštívili jsme i trampolíny instalované vedle dětského hřiště. Dále jsme si povídali o Mezinárodním dni gramotnosti, který připadá na 8. 9. Při pobytu v ŠD děti často stavěly stavby z lega, hrály společenské, stolní a také kolektivní hry. Věnovaly se drobným ručním pracím dle svého zájmu. Při výtvarných činnostech děti tvořily barevné otisky podzimního listí a kreslily svého kamaráda, kterého vlepovaly na barevné papírové pozadí.
30. 9. 2021    Šárka Charvátová
Podzimní tvoření
Dny se krátí, slunečních paprsků je stále méně a příroda kolem nás se začala měnit. Padající listí k tvoření přímo vybízí. Děti ze školní družiny o tom ví své. Jejich tvorba se na nás ve škole usmívá z nástěnek.
21. 9. 2021    Šárka Charvátová