Tvoření v ŠD
Během kratší školní docházky v měsíci říjnu děti nezahálely a vyrobily spoustu pěkných výrobků. Dokončily projekt Bouzov, vyrobily strašidýlka z vlny, tvořily hrady z kartonu, záložky do knihy, princezny z barevného papíru a podzimní stromy s otisky prstů.
23. 10. 2020    Šárka Charvátová
Jak plynul čas v naší školní družině
Prvňáčci navštívili školní knihovnu za účelem seznámení se s prostředím knihovny a knihami, které si mají možnost zapůjčit. V posledních dnech tvořily děti nejrůznější výrobky s podzimní tématikou. Rozšířily náš „Ráj pohádkových postav“ nakreslením dalších pohádkových bytostí. Ve volných chvílích hrály různé stolní hry, relaxovaly v herně. V tělocvičně skákaly přes švédskou bednu, šplhaly po laně, cvičily s látkovým padákem, využívaly různé náčiní z TV kabinetu nebo hrály různé pohybové hry. Vyzkoušely si manipulaci s velkým míčem metrového průměru, který je určen ke hře Kin-ball. Měly možnost zahrát si kopanou, házenou či vybíjenou na sportovním hřišti.
11. 10. 2020    Simona Krahulová