Podzimní pohoda
V říjnu mohly děti školní družiny zažít opět mnoho zážitků a naučit se různým novým věcem. Zdokonalit si manuální šikovnost a zručnost. Byla jim nabídnutá široká škála činností tematicky zaměřených. Užívaly si dle vlastního zájmu podzimní a halloweenské tvoření. Dle fantazie sestavovaly různé modely z Lega. Zahrály si mnoho pohybových a kolektivních her. Volný čas aktivně trávily v tělocvičně nebo na sportovním hřišti. Povídaly si, sdílely společné zážitky. Prohlížely a četly různé dětské časopisy. Dělaly prostě to, co je baví.
29. 10. 2021    Simona Krahulová
Dvoudenní projektový den „Svoji obec dobře znám“
Koncem října děti zažily dvě rušná odpoledne. Navštívily obecní úřad, prohlédly si vnitřní i venkovní prostory, seznámily se s jeho provozem. Paní starostce položily pár zajímavých otázek. Dozvěděly se, co mají pracovnice obce za svoji agendu. Prohlédly si staré fotografie. Viděly, jak vypadá projektová dokumentace místní školy a školky. Měly možnost zhodnotit, co se jim v obci líbí a navrhnout případné změny. Užily si hlášení do místního rozhlasu. V loučenském parku si zahrály na stopaře a pátraly po různých památkách. Vypátrat mohly sochu sv. Huberta, sv. Alžběty, sv. Floriána, kapli, vládce moří Neptuna, umělou jeskyni s vodopádem, památník obětem první světové války i méně známou soudní budovu a věznici v Loučné. K poznávání a objevování památek využily vrstevnického učení, společně naslouchaly vědomostem jednoho šikovného páťáka. Sestavovaly puzzle místních obrázků. Prohlížely si lokální knihy a historické obrázky.
27. 10. 2021    Simona Krahulová
Dekorace z přírodních materiálů
Nasbírané listy, kaštany, žaludy, jeřabiny, šišky a další jsme využili k tvorbě podzimních dekorací. Zvířátka z kaštanů děti skládaly dohromady pomocí dřevěných párátek. Užili jsme si u toho spoustu zábavy.
1. 10. 2021    Šárka Charvátová