Září v ŠD

zpět
30.
, 2022

Září v ŠD

Během měsíce září se děti ve školní družině učily nejen pravidlům bezpečného chování, ale samy si vytvořily pravidla pro svá jednotlivá družinová oddělení. Tématem měsíce bylo „Kamarádi“. Výtvarné činnosti spojené především se skupinovými pracemi a s přicházejícím podzimem rozvíjely dětskou fantazii, ale podporovaly například i procvičování práce s různými pomůckami a materiálem. Díky hezkému počasí mohly děti trávit množství času venku. Dále relaxovaly při hrách ať už ve svých odděleních, nebo společně při pobytu na dětském hřišti. Při soutěžích a hrách se seznamovaly s přístupem fair play a se spoluprací v týmu.