Rytmus v nás

zpět
12.
lede, 2023

Rytmus v nás

Zatímco naši učitelé zkoušeli domškoláky, my jsme objevovali rytmus. Nejen poslechem skupiny Jumping Drums, se kterými jsme si skvěle zahráli, ale i výrobou hudebních nástrojů. Po školních chodbách se nesly zvuky ručních bubínků, deštných holí a vozembouchů.