Ze života dinosaurů

zpět
19.
lede, 2023

Oznamujeme, že 19.1. 2023 tj. ve čtvrtek se v rámci školní družiny uskuteční promítání filmu 3D o životě dinosaurů. Celý film trvá 1 vyučovací hodinu (45 min).

 čas promítání:  12.00 - 13.00 hod. 1.,2. třída

                          13.00 - 14.00 hod. 3.,4.,5. třída

Promítání proběhne v učebně 1. třídy, vstupné zdarma (hrazeno ze Šablon v rámci Operačního programu JAK).

DINOSAUŘI 3D - Vydáme se na neopakovatelnou výpravu zpátky v čase, na které odhalíme příběh doslova nadživotních proporcí. Seznámíme se s historií, vývojem i příčinami vymření největších známých dinosaurů na světě a také s neuvěřitelnými paleontologickými objevy moderní doby. Film vznikl v úzké spolupráci s významnými vědci a díky využití nejmodernějších digitálních technologií v něm ožívají ta nejneuvěřitelnější zvířata, která se kdy procházela po Zemi.