Školní družina 2022/2023

zpět
27.
čer, 2022

K pravidelné denní docházce do školní družiny byly přijaty všechny děti, které odevzdaly řádně vyplněnou přihlášku v termínu do 27.6.2022.