Rozloučení s Mirkem Vybíralem

zpět
07.
ří, 2023

Pan Miroslav Vybíral se jako dlouholetý učitel a zástupce ředitele nesmazatelně zapsal do dění na loučenské škole. Jeho nadhled a umění radovat se ze života, ať už jako muzikant, učitel nebo prostě člověk, se mi bude připomínat stále. Bohužel, s Mirkem už se nepotkáme, ale můžeme na něho s úctou a v dobrém vzpomínat. Upřímnou soustrast rodině. PL