OZNÁMENÍ

zpět
06.
čer, 2022

Oznámení:

Podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlašuji na pondělí 13.06.2022 volný den pro žáky (tzv. ředitelské volno) z organizačních důvodů. Mateřská škola, školní družina i školní jídelna zůstávají v provozu.

Činnost školní družiny bude zajištěna nepřetržitě od 06:00 do 16:00. Rodiče a zákonní zástupci dětí z 1. stupně (i těch, kteří běžně do ŠD nechodí) potvrdí jejich účast do 09.06.2022.

Děkuji za pochopení.

Petr Lukáš, ředitel školy