Základní
škola
Mateřská
škola
Domácí
vzdělávání
Školní
družina
Studio
Loučňáček
30.
čer, 2022

Organizace posledního dne v ŠD

Ukrajinská třída

Tak nám největší učitel jménem Život zase pěkně naložil. Poslední roky vůbec není jednoduché nacházet řešení situací, které nás potkávají. Snad se nám společně daří jít cestou alespoň přijatelnou. Jedno je však jisté: Je třeba pomáhat potřebným, a to zejména dětem.

V naší škole jsme vytvořili zázemí pro skupinu dětí z Ukrajiny. Vede ji ukrajinská paní učitelka Jaroslava, která organizuje výuku. Činnosti společně koordinujeme a těšíme se, že až se děti aklimatizují, budeme se častěji setkávat při společných aktivitách. Máme velké štěstí, že jsme se potkali se skupinou vstřícných a vděčných lidí, jejichž zkušenost však nechceme mít.

Mgr. Petr Lukáš

Škola → DĚTI ← Rodina
ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
Škola, školka, družina, sborové studio – místa, kde se stále něco děje...

Naše škola na Youtube

Hledáte video pomocníka?

Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.
Jan Masaryk