Základní
škola
Mateřská
škola
Domácí
vzdělávání
Školní
družina
Studio
Loučňáček
24.
, 2022

Pohodový koncert s Rarášky

Poděkování za podporu

Po schůzce s rodinami ukrajinských dětí vám předávám jejich vřelé poděkování za vše, co jste pro ně udělali. Já Vám děkuji za ochotu, vstřícnost a cílenou pomoc při platbách obědů. Nyní už si rodiny vše potřebné zařídí samy, takže dále obědy platit nebudeme. Děti jsou zařazeny v běžných třídách a stále mají intenzívnější výuku českého jazyka ve speciální skupině vedené panem Nováčkem.
Přeji ukrajinským i našim, aby se co nejdříve mohli běžní lidé vrátit k běžnému životu.

Mgr. Petr Lukáš

Škola → DĚTI ← Rodina
ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
Škola, školka, družina, sborové studio – místa, kde se stále něco děje...

Naše škola na Youtube

Hledáte video pomocníka?

Kdo vítězí nad druhými, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je všemocný.
Lao C´