Základní
škola
Mateřská
škola
Domácí
vzdělávání
Školní
družina
Studio
Loučňáček
02.
ří, 2023

Projekt V4 GEN MINI–GRANT 2023

Tři – dva – jedna – START!

Již brzy nalistujeme v kalendáři pondělí 4. září. To je významný den pro všechny děti i dospělé, kteří jsou součástí živého organismu dýchajícího a pulzujícího ve škole v Loučné nad Desnou. Pojďme tradičně odemknout známou budovu a prožít zajímavý a poučný školní rok. Naše školička vás přivítá novými prostory. Věřte, že jsme se o prázdninách vůbec nenudili a mnoho lidí přiložilo ruku k dílu, aby se nám lépe studovalo a objevovalo. Děkujeme všem řemeslníkům a pracovníkům obce, stavby i školy za jejich nasazení a velkou snahu vše zvládnout kvalitně a včas. Během září ještě vše dovybavíme, aby se nám hezky pracovalo. Tomu jistě napomůže také nový školní vzdělávací program. Po schválení školskou radou vám ho zpřístupníme na našem webu. Věřím, že budeme mít během roku dost příležitostí vyměnit si zkušenosti a názory, jak je našim dětem užitečný a jak ho ještě lépe vyladit. Nuže, vykročme společně vstříc novým výzvám a společným zážitkům.

Mgr. Petr Lukáš

Škola → DĚTI ← Rodina
Něco pro inspiraci:
Škola, školka, družina, sborové studio – místa, kde se stále něco děje...

Naše škola na Youtube

Hledáte video pomocníka?

Kdo vítězí nad druhými, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je všemocný.
Lao C´