Plánované aktivity školní družiny:

16.2.2018 - překážková dráha v tělocvičně pro děti školní družiny

23.2.2018 -  tak trochu netradiční sportovní olympiáda

2.3.2018 - družinová soutěž v prostorách školy (vyhledávání a zpracování informací zábavnou formou věnované tématu Olympijských her)

 

 

Děti, které navštěvují školní družinu je potřeba vybavit teplým oblečením. V zimních měsících chodíme ve volném čase na místní kopec. Nezapomeňte tedy prosím dát svým dětem  rukavice, zimní oteplováky či nějaké  jiné zateplené kalhoty.

 

ÚPLATA V ŠD

Výše úplaty je stanovena na celý školní rok (50Kč/měsíc).

Od ledna 2018 uhradíte poplatek  bezhotovostně na účet školy. Podklady k bezhotovostní platbě najdete v elektronické žákovské knížce.

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.00 - 7.30 hodin.

Odpolední družina: 11.20 - 16.00 hodin.

Uvolnění dětí ze školní družiny je možné pouze na písemnou žádost rodičů, telefonické omluvenky nebudou z bezpečnostních důvodů akceptovány.

 

PRAVIDLA ŠD pro školní rok 2017/2018

- udržuji pořádek a čistotu                                - nekřičím, neobtěžuji hlukem

- nemluvím sprostě                                           - neničím hry a pomůcky

- řídím se pokyny vychovatelky                         - respektuji názory druhých

- bez dovolení neodcházím ze ŠD                   - pomáhám a neubližuji ostatním

 

UPOZORNĚNÍ

     Každému je asi jasné, že správné stravovací návyky mají obrovský význam na zdraví člověka. Obecně se doporučuje pravidelný příjem menšího množství potravy  a to 3 až 6x denně. Jíme po 2,5 – 3 hodinách. Jídelníček by tedy měl vždy obsahovat snídani (na kterou mnoho z nás velmi často zapomíná i u dětí), svačinu, oběd, svačinu, večeři a eventuálně druhou večeři (ta ale není nutná). Při zachovávání svačin by nemělo docházet u dětí k hladovění.

Proto se obracím na rodiče (kteří to ještě nedělají), aby svým dětem do družiny připravovali také svačiny. Vzhledem ke konzumaci oběda, by dítě mělo svačit mezi 14. – 15. hodinou. Samozřejmostí je také dostatečné množství tekutin.