Vítejte na stránkách školní družiny!

Pozdrav dětemwink

Přišel první jarní den,                               

dny ubíhají rychle jen.

My přejeme vám všichni

hodně štěstíčka a zdravíčka,

taktéž i sílu sluníčka.

A aby ta naše školička,

byla již otevřena celičká.

 

V družině teď prázdno máme,

všechno už tam dobře známe,

jen ty děti, pořád nemáme.

Všichni ale dobře víme,

že si potom vše povíme

a rádi se uvidíme!

Těší se na vás vychovatelky ŠD

 

 

 

 

 

Dne 20.12.2019 po obědě odchází  všechny děti školní družiny do lesní obory nakrmit zvířátka. Předpokládaný návrat je ve 14.00 hodin. 

Ve středu 18. 12. 2019 od 13:00 hodin proběhne ve školní družině již tradiční posezení u vánočního stromečku. A možná přijde i Ježíšek!

Dne 6.12.2019  ve 12.15 hodin odchází děti školní družiny na exkurzi k Lesní správě. Předpokládaný návrat je ve 14 hodin.

 

Dne 4. 12. 2019 odchází před 14 hodinou všechny děti školní družiny do tělocvičny na tradiční čertovskou diskotéku. Kostýmy Mikulášů, andělů, čertů a čertic jsou vítány! Do družiny se vrací v 16 hodin. Dříve si děti můžete vyzvednout, pokud využijete boční vchod do tělocvičny.

11. 11. 2019 SVATOMARTINSKÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odpolední program: Svatomartinské tvoření pro kluky i holky s připomínkou svátku sv. Martina, příprava a košt Svatomartinských rohlíčků, děti si vyzkouší psaní brkem a dozví se mnohé o lidových tradicích. S sebou hlavně dobrou náladu!

 

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace dětí, jednotlivé aktivity ve ŠD jsou dobrovolné, plánované činnosti jsou plněny s ohledem na únavu dětí, organizaci kroužků….

                                                 

Roční téma  - „Čas na přírodu“

Ve školním roce 2019/2020 budeme používat motivační postavičku skřítka, kterého si děti pojmenují samy. V časovém plánu se při různých aktivitách tematicky zaměříme především na přírodu, připomeneme si rovněž významné dny a svátky. A na co se tedy mohou děti těšit? Budeme vnímat přírodu všemi smysly. Zaposloucháme se do příjemných zvuků zpěvu ptáků, bzučení včel, ševelení listí.  V přírodě si představíme plno nových zábavných her, při pobytu na čerstvém vzduchu nezapomeneme vhodně relaxovat. Venkovními aktivitami podpoříme cit pro fantazii a představivost. Ale hlavně si budeme hrát!

STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Poplatky ve školní družině  budou hrazeny  bezhotovostní platbou  2x  za  školní rok. Platbu proveďte převodním příkazem pod přiděleným variabilním symbolem žáka. Splatnost vždy do 28. dne předepsaného měsíce na bankovní účet školy vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 175416331/0300.

Od 01.09.2019 do 31.12.2019 platí stejná cena za školní družinu (50 Kč), jako v minulých letech. Od 01.01.2020 zvyšujeme poplatek ve školní družině o 30,- Kč na žáka a měsíc.

Poplatek na žáka ve školní družině  na 1. pololetí  2019 je   50,- Kč/měsíc. 
Poplatek na žáka ve školní družině  na 2. pololetí  2020 je   80,- Kč/měsíc. 

 

Výše poplatku za měsíc září – prosinec 2019 je  200,- Kč
-  úhrada  v měsíci září  2019   - splatnost  do 30.09.2019         

Výše poplatku za měsíc leden – červen 2020  je  480,- Kč 
Poplatek  za  leden - červen 2020 (2.pololetí)  uhraďte prosím až v roce 2020 do termínu  splatnosti  28.02.2020.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Ranní družina: 6.00 - 7.30 hodin. Do ranní ŠD přichází žák do 7.15 hod.

Odpolední družina: 11.20 - 16.00 hodin.

Uvolnění dětí ze školní družiny je možné pouze na písemnou žádost rodičů, telefonické omluvenky nebudou z bezpečnostních důvodů akceptovány.