Vítejte na stránkách školní družiny!

Pozvánka na večerní kostýmovanou prohlídku pohádkového hradu Bouzov při svitu svíček se strašidelnou dílničkou k nahlédnutí zde

Dne 25. září 2020 děti školní družiny společně prožijí večer plný zábavy a překvapení! Akce je vhodná i pro menší žáčky.  

                                                                                                  

Čeká nás pohádkově krásný školní rok!

 

Provoz ranní školní družiny bude zahájen 1. září 2020 v 6.00 hod, od 8.45 do 16.00 bude otevřena odpolední školní školní družina. Žádáme, aby  ti žáci, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD a budou odcházet sami bez doprovodu, měli u sebe lísteček s časem odchodu a podpisem zákonného zástupce. Děkujeme

V letošním školním roce se s dětmi zaměříme na  dětskou literaturu. Zdroj zábavy budeme hledat v knihách různých žánrů. Děti samy si budou vybírat z nabídky knih. Pronikneme do světa pohádek a pohádkových příběhů, vytvoříme si ráj pohádkových postav. Budeme malovat, kreslit i vyrábět pohádkové hrady a zámky. Koncem září navštívíme hrad Bouzov, kde se natáčely slavné pohádky. V době adventu nás přijedou navštívit pedagogové z Ekocentra Mladoňov a na jaře budou mít děti školní družiny možnost navštívit ÚEV Mladoňov, kde bude pro ně připraven program plný zábavy.

Stručný přehled akcí:

září - 25. 9. Projektový den Večerní Bouzov, tajemná prohlídka pohádkového hradu se strašidelnou dílničkou

říjen -  Obecní úřad  očima dětí, prohlídka obecního úřadu

listopad - Štrůdlování, pečení ve školní kuchyňce

prosinec -  17. 12. pedagogičtí pracovníci ÚEV ve školní družině, vánoční besídka

leden/únor - Projektový den První pomoc není věda, když víš jak na to, ošetření jednoduchých zranění, IZS

březen - Beseda o knihách v prostorách OÚ, seznámení s provozem veřejné knihovny, 26. 3.  - Ekocentrum Mladoňov

červen- Cesta za pohádkovým pokladem

POPLATKY ŠD 2019/2020

září - prosinec 200Kč (50,- Kč/měsíc), leden - březen 240,- Kč (80,- Kč/měsíc), duben - červen bez poplatku 

STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Poplatky ve školní družině  budou hrazeny  bezhotovostní platbou  2x  za  školní rok. Platbu proveďte převodním příkazem pod přiděleným variabilním symbolem žáka. Splatnost vždy do 28. dne předepsaného měsíce na bankovní účet školy vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 175416331/0300. Poplatek na žáka ve školní družině  je   80,- Kč/měsíc. 

►Výše poplatku za měsíc září – prosinec 2020 je  320,- Kč, úhrada  v měsíci září  2020   - splatnost  do 30.09.2020.         

►Výše poplatku za měsíc leden – červen 2020  je  480,- Kč 
Poplatek  za  leden - červen 2021 (2.pololetí)  uhraďte prosím až v roce 2021 do termínu  splatnosti  28.02.2021.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Ranní družina: 6.00 - 7.30 hodin. Do ranní ŠD přichází žák do 7.15 hod.

Odpolední družina: 11.20 - 16.00 hodin.

Uvolnění dětí ze školní družiny je možné pouze na písemnou žádost rodičů, telefonické omluvenky nebudou z bezpečnostních důvodů akceptovány.

 

Upozornění

Vážení rodiče, budete-li mít zájem o školní družinu pro vaše děti, je nutné vyplnit přihlášku a doručit ji nejpozději do 30.6.2020 následujícím způsobem:

Přihlášku můžete:

vyplnit a elektronicky poslat zpět (podpis dodatečně doplníte)

naskenovat a elektronicky zaslat

• dne 29.6. vyplnit osobně od 9.00 hod do 11.30 hodin a od 14.00 hod do 15.30 hodin ve školní družině
Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021 ke stažení zde

Vyplněnou přihlášku zasílejte na e-mail: druzina@zsloucnand.cz

Pokud budete posílat přihlášku elektronicky bez podpisu, dodatečně pak doplníte začátkem školního roku.

-----------------------------------------------------------

POZVÁNKA PRO VŠECHNY DĚTI!
Pojďte si s námi popovídat ve středu 17.06.2020 ve 12:30. Klikněte na ikonu.