Loučňáček a TapTýda v Humenném 04
Neděle rozhodně neznamená, že se nedělá. Po snídani jsme poděkovali panu řediteli ubytovacího zařízení, zazpívali jsme kuchařkám, předali drobné dárečky a zamířili do pravoslavného chrámu Sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Po liturgii jsme zazpívali duchovní písně a překvapeně (a samozřejmě s radostí) přijali i potlesk, kterého se nám dostalo a který v těchto prostorách není obvyklý. Po celou dobu nás těšilo, že lidem nebylo zatěžko za námi přijít se svými dojmy a pochvalou. Byli překvapeni, že pracujeme při běžné základní škole.
Stále nebylo všem vystoupením konec. Na závěr našeho pobytu jsme hostovali na 12. ročníku Festivalu Slovanské vzájemnosti. Nejprve ve Vihorlatském múzeu proběhla spevácka súťaž, následovala festivalová taneční vystoupení, mezi kterými vystupoval Loučňáček a TapTýda jako host.
Kolem páté jsme se rozloučili s kamarády. Zažili jsme dny nabité muzikou a přátelstvím. Už teď se těšíme na další setkání. Nezbývalo, než nasednout do KubaBusu a zamířit domů. Ještě mnoho písniček zaznělo, než jsme překročili hranice. Dorazili jsme nad ránem – utahaní, ale plní dojmů a vzpomínek. Vážím si, jakým způsobem celá naše sborová parta fungovala. Vzorně reprezentovala naše sborové studio, školu, obec i republiku. Děkuji.

Odkazy na media:
Zemplínčan online
Hlavní zprávy Televízie Humenné – čas 22:30
8. 9. 2019    Petr Lukáš