Loučňáček gratuloval Seniorkám
Loučňáček vystoupil na výročním koncertu šumperských Seniorek a popřál jejich sboru vše dobré k 25. výročí založení. Ve velkém sále Městské knihovny TGM v Šumperku se odehrálo příjemné setkání generací. Každý z vystoupivšich sborů jde tak trošku vlastní hudební cestou, přesto jsme se hudebně pěkně doplňovali, nabídli své interpretace rozmanitých skladeb a nakonec společně zapěli známou Okolo Bludova. Děkujeme za vlídné přijetí a těšíme se na další spolupráci.
21. 10. 2021    Petr Lukáš