Třicítka
Je to již třicet let, co jsme něco společně zasadili a začali o to pečovat. Měli jsme velké štěstí na mnoho pomocníčků i pomocníků, kteří rádi přikládali ruce k dílu. Asi proto nám vykvetlo něco tak pěkného. Nesmírně si toho ceníme a dobře víme, že se musíme i nadále starat o to, co máme, aby nám naše sborové společenství přinášelo radost a krásné příležitosti.
Sobota 19. října 2019 byla dnem výjimečného setkání hudebního i lidského. Klubíčko, Loučňáček, TapTýda i absolventi předstoupili před zaplněný sál, aby připomenuli některé sborové trvalky a předvedli také to, co nás baví a čím se zabýváme. Mezičasy vyplnili naši vzácní hosté. Jejich věty nás hřejí ještě teď stejně jako potlesky a reakce ctěného publika. Přihodilo se nám několik událostí, které nás potěšily, rozradostnily a vážíme si jich.
Před koncertem se na pondělní zkoušce otevřely dveře a Klubíčku a Loučňáčku přišli zazpívat naši vyzdobení loučenští učitelé svou píseň, pogratulovat dětem a předat jim třípatrový dort. Vzácné dárky obdrželi také sbormistři. Děkujeme za takové překvapení. Další úžasnou chvilkou pro nás všechny bylo, když publikum začalo zpívat narozeninovou píseň. Na jevišti jsme cítili velikou vstřícnost a příjemnou atmosféru. I sbormistři byli poctěni nezapomenutelnou písní od všech zpěváků a muzikantů. Bylo řečeno i napsáno mnoho pěkného na adresu našich sborů, obdrželi jsme pěkné dárky. Jsem vděčný, že naše malé i velké sborové děti mají tu vzácnou šanci toto všechno zažít. Díky Vám.
Tak pojďme, milí zpěváci a muzikanti, vykročme do dalších let. Je na každém z nás, jestli u toho chceme být, kolik energie a času chceme investovat do společné existence a muzicírování. Máme veliké štěstí, že nás na této cestě provází paní Hudba a početná skupina lidí, kteří nám pomáhají a fandí. Děkujeme.
P.S. Asi se něco náramně povedlo. Tak pamatujme na naše interní: Hlavně se ...
19. 10. 2019    Petr Lukáš