Jídelníčky

Jídelníčky tak, jak je pro Vás elektronicky připravuje paní vedoucí Hana Bartalová

Odhlašování a přihlašování obědů

provádějte u vedoucí školní jídelny Hany Bartalové 739 262 829 nebo 583 550 128.

 

SVAČINKY:

Pro děti je možné zakoupit pravidelné svačinky za 17 Kč/den. Vydávají se vždy o velké přestávce.

 

Provozní doba ve školní jídelně:

 • pondělí - pátek vždy od 10:00 do 14:00

Výdej stravy probíhá podle následujícího rozpisu:

 • 10:00 - 10:30 .... výdej do přepravních nádob
 • 10:30 - 11:00 .... výdej pro cizí strávníky (jídlonosiče)
 • 11:00 - 11:30 .... výdej pro cizí strávníky (stravující se v jídelně)
 • 11:30 - 13:30 .... výdej (žáci ZŠ)

Ceny obědů s účinností od 01.09.2019:

 • .... MŠ 39 Kč/celodenní strava - děti do 6 let (nedotovaná 81 Kč)
 • .... MŠ 44 Kč/celodenní strava - děti 7-10 let (nedotovaná 86 Kč)
 • .... ZŠ 26 Kč/oběd - žáci 7-10 let (nedotovaný oběd 56 Kč/oběd)
 • .... ZŠ 28 Kč/oběd - žáci 11-14 let (nedotovaný oběd 58 Kč/oběd)
 • .... ZŠ 31 Kč/oběd - žáci nad 14 let (nedotovaný oběd 61 Kč/oběd)
 • .... 65 Kč/oběd - cizí strávníci (jídlonosiče)
 • .... 68 Kč/oběd - cizí strávníci (stravující se v jídelně)

 

 

Řád školní jídelny