Jídelníčky tak, jak je pro Vás elektronicky připravuje paní vedoucí Hana Bartalová

 

Odhlašování a přihlašování obědů

provádějte u vedoucí školní jídelny Hany Bartalové 739 262 829.

SVAČINKY:

Pro děti je možné zakoupit pravidelné svačinky za 17 Kč/den. Vydávají se vždy o velké přestávce.

Provozní doba ve školní jídelně:

 • pondělí - pátek vždy od 10:00 do 14:00

Výdej stravy probíhá podle následujícího rozpisu:

 • 10:00 - 10:30 .... výdej do přepravních nádob
 • 10:30 - 11:00 .... výdej pro cizí strávníky (jídlonosiče)
 • 11:00 - 11:30 .... výdej pro cizí strávníky (stravující se v jídelně)
 • 11:30 - 13:30 .... výdej (žáci ZŠ)

Ceny obědů s účinností od 01.09.2020:

 • .... MŠ 41 Kč/celodenní strava - děti do 6 let (nedotovaná 84 Kč)
 • .... MŠ 46 Kč/celodenní strava - děti 7-10 let (nedotovaná 89 Kč)
 • .... ZŠ 28 Kč/oběd - žáci 7-10 let (nedotovaný oběd 59 Kč/oběd)
 • .... ZŠ 30 Kč/oběd - žáci 11-14 let (nedotovaný oběd 61 Kč/oběd)
 • .... ZŠ 33 Kč/oběd - žáci nad 14 let (nedotovaný oběd 64 Kč/oběd)
 • .... 69 Kč/oběd - cizí strávníci (jídlonosiče)
 • .... 69 Kč/oběd - cizí strávníci (stravující se v jídelně)

 

Řád školní jídelny