Najdeme brambory?
Šesťáci si v rámci pracovní výchovy s velkým nasazením vyzkoušeli práci na poli. Hlavním cílem byla pomoc kamarádům třeťákům s přípravou zeminy k celoročnímu projektu "Od zrníčka ke chlebu". Jak se nám při vykopávání brambor dařilo?
14. 9. 2020    Klára Kopotova
Dezinfekce (ionizace) prostor školy
V souvislosti s opatřeními KHS a díky vedení obce jsme měli možnost v sobotu po deváté hodině přivítat jednotku HZS Olomouckého kraje, která provedla velmi spolehlivou dezinfekci prostor školy. Děkujeme.
12. 9. 2020    Petr Lukáš
Sportovní den
Pohybu věnovali žáci 7. - 9. třídy i pátek. Rozděleni do týmů zavzpomínali na vše, co vědí o olympijských hrách v krátkém testu, malovali vlajky, vybírali jméno a pokřik pro svůj tým. Následoval turnaj ve vybíjené mezi všemi družstvy. Závěrečné vyhodnocení, rozdělení cen a medailí se neobešlo bez emocí.
A kde se měly konat letošní letní olympijské hry poznáte podle oděvu realizačního týmu :)
4. 9. 2020    Milena Rudolfová
Oranžové kolo ČEZu pro naši školu
Máme radost, že úspěšně pokračuje spolupráce s Nadací ČEZ. Po projektu, který nám umožnil připravit pro naše žáky dílny, se do hledáčku nadace dostal také spolek Rodiče dětem při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou. V pátek 4. září proběhla v Ostravě v rámci festivalu Energie pro kulturu akce Oranžové kolo. Byly připraveny dva kusy handbike (kolo poháněné rukama), jeden pro nás, jeden pro ZUŠ Odry. Několik hodin se na nich střídali lidé, kteří po celou jednu minutu ze všech sil roztáčeli kolo a podle toho, jakou vzdálenost překonali, byly připočteny peníze pro jednu nebo druhou neziskovou organizaci. Mnoho ochotných lidiček nám pomohlo, takže výsledná částka nás všechny příjemně překvapila. Samozřejmě, že jsme také přiložili ruce k dílu, například naše šikovné Klubíčko Kačka Kopicová točilo snad 14× nebo dokonce 15×! Po závěrečné jízdě jsme byli mluvčím skupiny ČEZ panem Vladislavem Sobolem pozváni na jeviště, kde jsme obdrželi šek na 52 255,– Kč! Jak bylo předem domluveno, využijeme této částky k zajištění série charitativních koncertů pro sociální služby.
Děkujeme Nadaci ČEZ a všem ochotným lidem, kteří vynaložili svou energii pro kulturu. Vážíme si toho.
4. 9. 2020    Petr Lukáš
Adaptační kurz
Sotva děti nakoukly do školy, už na šesťáky čekalo překvapení v podobě adaptačního kurzu. Ten byl zaměřen na vytvoření přátelského klimatu v kolektivu, hlubší poznání spolužáků a také na seznámení se s třídním učitelem. Ve čtvrtek jsme si sbalili batohy a vyrazili za dobrodružstvím na Bukovku. Po cestě jsme hráli hry a plnili různé zajímavé úkoly. Odměnou nám byl krásný výhled do okolí a také zmrzlinové osvěžení. Druhý den všichni šetřili unavené nohy a zůstali jsme ve škole, kde jsme hráli další hry, malovali na kamínky a hlavně jsme ozdobili strom naší třídy. Jak se nám všechno dařilo? Fotky vám napoví.
3. 9. 2020    Veronika Kršková