LOGIK 2019
Logika je myšlenková cesta, která vede k daným závěrům. Je všudypřítomná. Nalézáme ji v každém lidském konání. A protože to u nás ve škole moc dobře víme, snažíme se logické uvažování podporovat a rozvíjet. Od druhé třídy až po pátou se žáci mohou zapojit do tří třídních kol soutěže Logik. Z finálového čtvrtého kola vzejde ten, který po zbytek školního roku „nosí“ titul LOGIK třídy. Děkujeme všem, kteří se do Logika zapojili a gratulujeme výhercům.
2. třída: Janička Dvořáková
3. třída: Kačka Kopicová
4. třída: Barča Vyskočilová
5. třída: Linda Komárková
27. 11. 2019    Jitka Čulíková
Svědomité viry bez černého svědomí
To už je tak na světě zařízeno, že jsme každý trošku jiný. Někdo je uzívaný jako medvěd chystající se k zimnímu spánku, někdo zívá jenom občas a někdo skoro vůbec. A pak jsou tu třeba viry, které nezívají už vůbec. Ty celý den dělají jakoby nic, ale ve skutečnosti jenom čekají na naši slabou chvilku, aby v našem těle mohly nadělat hotovou paseku. Stejně jako naše viry, které jsme si s 6. třídou vyrobili v úterním odpoledku.:)
26. 11. 2019    Anita Bučková
Mládě ze sáčku
Ještě před pár dny to byly jenom malé korálky ztracené v hlíně. Pak přišlo dvoutýdenní louhování v destilované vodě, nahřívání se pod stolní lampou a netrpělivé ranní přešlapování a nakukování. A nakonec tam byli - malí, zkroucení živočichové s průhlednou schránkou. Teď už tam máme jenom jednoho, který nejenže snědl všechno jídlo, ale taky všechny okolo. I přesto ho ale máme rádi a nadále si ho pěstujeme. Mimo jiné nám byl také krásnou tečkou našeho učiva o Zemi a života na ní.:)
25. 11. 2019    Anita Bučková
30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
Česká republika letos oslavila další kulatiny. Tentokrát jsme si připomněli výročí tzv. sametové revoluce. Žáci naší školy si během zážitkově laděného projektu mohli představit dobu pod taktovkou komunistické strany. Odpoledne se již neslo v duchu událostí 17. listopadu 1989 a následných změn ve společnosti. Cílem projektového dne bylo otevřít prostor k zamyšlení se nad pojmy jako svoboda a demokracie.
21. 11. 2019    Ludmila Mikesková
Plavecký výcvik
Naši druháci a třeťáci si ve středu doplavali pro svá mokrá vysvědčení. Žáci absolvovali 10. lekcí. Na cestě za poznáním, že voda je fajn, v sobě všichni překonali různé překážky. Potěšila nás také početná podpora rodičů na poslední lekci. Děti byly moc prima, byla jsem na ně pyšná a posílám ooobrooovskooou pochvalu :-)
13. 11. 2019    Hana Svatoňová