Není ryba jako ryba
Slyšeli jste někdy o podivných rybách? Nebo dokonce o takových, které se můžou utopit? V předcházejících hodinách přírodopisu jsme se v 7. třídě věnovali rybám. Poznávali jsme ryby plovoucí v našich řekách i rybnících, prozkoumali jejich vnější i vnitřní stavbu těla. V hlubokých oceánech jsme objevili latimérii podivnou - žijící fosílii, a po pár tempech se dopravili až za africkými bahníky. Tyto dvojdyšné ryby nemají dostatečně velké žábry, proto se musejí čas od času nadechnout i nad vodní hladinou, aby se neutopily.
10. 10. 2019    Anita Bučková
Kdo číhá v oboře
Že v lese natrefíme na nesměle vykukující hřiby, troufalé muchomůrky, spoustu spadaného listí, zvířecí stopy a při troše štěstí i na vysokou zvěř, to by řekl asi každý. Ale že na loupežníky, to tedy ne! A že jsme si jich během dnešního dopoledního výšlapu užili. Děti z 1. a 2. třídy se svými paními učitelkami úspěšně plnily úkoly a zodpovídaly otázky, když najednou z křoví, celí pomalovaní, vyskočili za burácivého pokřiku loupežníci a chystali se děti zavřít do žaláře. Některé se jim podařilo uvěznit, jiní se však bili jako lvi a loupežníkům dali na oplátku co proto. Celá tato mela vyústila v mír a hledání lesního pokladu, který společnými silami našli a spravedlivě se o něj podělili.:)
8. 10. 2019    Anita Bučková
Jak jsme čistili ptačí budky
Rozestlané, zaprášené, plné pavučin, červíků a všelijakých dalších breberek. Takové jsme našli budky po letošních teplých měsících. A abychom se i další jaro mohli těšit z krásného ptačího zpěvu, vydali jsme se je s třetí a čtvrtou třídou pořádně vygruntovat. Cestou od budky k budce jsme ale nelelkovali - vytvářeli jsme palety z podzimních barev, s šátkem na očích poznávali kousky přírody a taky si zahráli na jeleny. Mezitím jsme ještě stačili vyvěsit naši vlastní budku a pro štěstí jí zatancovali a zazpívali pár písniček.:)
4. 10. 2019    Anita Bučková
Přespolní běh - okresní kolo
V letošním okresním kole přespolního běhu nás reprezentovalo družstvo mladších žáků ve složení (Pupík M., Lisner J., Ficnar L., Rameš G., Novák F., Kopecký F.) Přesto že konkurence byla vysoká, běžci podali velmi dobrý výkon.
3. 10. 2019    Petr Kršek
Přírodopisná exkurze 9. třídy
Přírodopisné učivo o horninách si žáci 9. třídy rozšířili návštěvou rodinné firmy na zpracování vybraných přírodních materiálů.
Průvodci nám byli majitelé firmy, manželé Sulasovi, kteří nás provedli provozem, prodejní halou i venkovní expozicí.
Rozeznávali jsme společně druhy mramorů, pískovců, žuly, travertinů. Jeden žák vyzkoušel, co obnáší výroba kamenných kostek.
Poutavé vyprávění nejen o získávání a zpracování kamene zaujalo všechny zúčastněné. Mohli jsme obdivovat monolitní exponáty, umělecké zpracování kamene a jedinečnou mramorovou mozaiku v desce stolu i podstavci stolu.
Děkujeme všem zástupcům firmy za možnost návštěvy, za prezentaci své práce a také za občerstvení.
2. 10. 2019    Milena Rudolfová