Pravěký den
Jak mohl vypadat život pravěkých lidí - stavitelů úkrytů a sběračů - si na vlastní kůži vyzkoušeli žáci šesté třídy.
V podzimním, vlhkém lese se rychle všichni zorientovali a stavěli svá obydlí, hledali něco k snědku i vodu k pití.
23. 9. 2021    Milena Rudolfová
Za československými dějinami
Komentovanou prohlídkou legionářského vlaku jsme si rozšířili poznatky o komplikovaném návratu našich vojáků z východních bojišť. Zařízení a vybavení vagonů zajišťovalo potřeby každodenního života, ale plnilo i obrannou a vojenskou funkci. Program celodenní exkurze v Olomouci doplnila výstava z díla secesního malíře Alfonse Muchy.
16. 9. 2021    Milena Rudolfová
Páťáci ve výtvarce
Počasí nám příliš nepřálo, ale ani to nás neodradilo v cestě za sběrem malých klacíků a větviček popadaných mezi stromy, které žáci využijí k příštímu tvoření. Dnes se v dětech probudil i stavitelský um a žáci se vrhli do staveb domečků pro nejmenší obyvatele a hmyz v našem krásném zámeckém parku. Přejeme jim příjemné živobytí v nových staveních.
16. 9. 2021    Šárka Charvátová
Od zrníčka ke chlebu - předání zrna třeťákům, poděkování
Žáci 4. třídy mají úrodu sklizenou. Odevzdali část zrníček třeťákům, která zasejí na své políčko koncem září. Přejeme všem, aby se jim při práci dařilo. Za pomoc a umožnění pracovat na tomto projektu čtvrťáci poděkovali vedení školy a předali společně vyrobený věneček.
15. 9. 2021    Jitka Chytilová
Od zrníčka ke chlebu - výmlat a oslava dožinek
Na políčku bylo opět živo. Naučili jsme se mlátit obilí cepem, zrníčka se jen sypala. Na ručním fukaru jsme oddělili zrno od plev a úroda se teď suší pod střechou. Svoje síly jsme spojili při přípravě pole k dalšímu využití. Slámu jsme využili na střechu našich bunkrů a vytvořili dva nádherné dožínkové věnce. Závěrečným rituálem a tancem jsme poděkovali všem zúčastněným lidem za pomoc a přírodě za dobrou úrodu. Jsme moc rádi, že jsme spolu mohli strávit dva pěkné dny prací i zábavou.
9. 9. 2021    Magda Komárková