Od zrníčka ke chlebu - sejeme žito
Čtvrťáci nám předali vlastoručně vypěstované osivo a tak pokračujeme v koloběhu pěstování žita. Nejprve jsme si pořádně mákli s motyčkami, půdu jsme vypleli a potom jsme se zapřáhli místo koní za pluh. Večer jsme pole uvláčeli a nachystali na setí. Po velké dřině jsme si odpočinuli ve spacácích a ráno jsme uvázali vyšívané fěrtochy a uložili zrníčka do země jako do peřinky. Těšíme se až se začnou probouzet a pole se zazelená.
30. 9. 2021    Magda Komárková
Turistický den 6.-9.třídy
Pohodové pondělí v podzimní přírodě prožili žáci druhého stupně. I když se to mnohým ani nezdálo, zvládli jsme ujít po turistických trasách v našem okolí téměř 17 km.
27. 9. 2021    Milena Rudolfová
Turistický den 4. - 5. třída
V pondělí 27. 9. se vydali žáci čtvrté a páté třídy poznávat okolí Loučné. Počasí nám přálo,užili jsme si krásné výhledy na krajinu. Zdolali jsme Obrázek, zkoumali měnící se podzimní přírodu a stihli jsme si zahrát několik her.
27. 9. 2021    Jitka Chytilová
Pravěký den
Jak mohl vypadat život pravěkých lidí - stavitelů úkrytů a sběračů - si na vlastní kůži vyzkoušeli žáci šesté třídy.
V podzimním, vlhkém lese se rychle všichni zorientovali a stavěli svá obydlí, hledali něco k snědku i vodu k pití.
23. 9. 2021    Milena Rudolfová
Za československými dějinami
Komentovanou prohlídkou legionářského vlaku jsme si rozšířili poznatky o komplikovaném návratu našich vojáků z východních bojišť. Zařízení a vybavení vagonů zajišťovalo potřeby každodenního života, ale plnilo i obrannou a vojenskou funkci. Program celodenní exkurze v Olomouci doplnila výstava z díla secesního malíře Alfonse Muchy.
16. 9. 2021    Milena Rudolfová