U vody
Dalším ekosystémem, které čtvrťáci prozkoumali, bylo společenstvo okolí vod. Rozhodli se ho poznat zblízka, a tak se vypravili do zámeckého parku k rybníkům, potůčku a řece. Pozorovali obratlovce, rostliny i bezobratlí.
28. 4. 2021    Petr Kršek
Společenstvo okolí lidských obydlí
Podařilo se nám získat další poznatky, tentokrát ze společenstva okolí lidských obydlí. Každý se opět zapojil a vytvořil část výsledného obrazu.
21. 4. 2021    Petr Kršek
Společenstvo polí a mezí
Další společenstvo v pořadí se nám opět povedlo.
20. 4. 2021    Petr Kršek
Společenstvo luk a pastvin
V přírodovědě se zabýváme různými společenstvy. V rámci distanční výchovy žáci pracovali na jednotlivých zástupcích. Nyní, když jsme se setkali, jsme vše dali dohromady.
20. 4. 2021    Petr Kršek
Žabí hlídka
Bystré oči třeťáků, pomohly zachránit přes stovku žab z pasti na stavidle náhonu. Nabrali jsme je do kbelíku a odnesli k potůčku. Kontaktovali jsme odborníka na obojživelníky, který zabezpečil výlez a poradil jak vytvořit zátočinu vhodnou pro rozmnožování našich žabích spolubydlících. Děkujeme všem dětem, které se do záchrany zapojily. V nádrži u kravína přibývá nakladených vajíček!
15. 4. 2021    Magda Komárková