Turistický kurz 5. třídy
V pátek 31. 5. se páťáci s těžkými batohy ráno sešli před školou. Podle mapy, kterou si vyzvedli v Infocentru, vyrazili po červené značce směrem nad Bukovice. Dále nás značky dovedly až na Přemyslov a odtud jsme scházeli po neznačených cestách dolů na louku nad Bukovice - místo, kde jsme si připravili spaní a vaření. Ve skupinách jsme připravovali dřevo, oheň, trojnožky a nosili vodu i bylinky. Vše se zvládlo - špagety s kečupem, bylinkový čaj, opékání špekáčků. Navečer nás překvapil pan Ondřej Tříska z HS s pejskem Hektorem. Děkujeme za krásnou přednášku o chování v horách a ukázky s Hektorem. Potom už jsme se unaveni připravovali k spánku. Spalo se nám dobře, vzbudil nás zpěv ptáků. Za velké rosy jsme vše sbalili a sešli ke škole. Všichni dostali pochvalu, protože cíle, které jsme si na začátku kurzu stanovili, jsme splnili. Vše jsme zvládli na výbornou. A jak to vidí žáci?

Šli jsme, šli a šli, až nás bolely nohy. Večer byla velká zima, až nás všechny pěkně zmohla. Bára B., Kája, Moňa, Klára

Těžký náklad všichni nesli, dvanáct kiláků společně jsme ušli. Karimatky rozložili, spacáky jsme rozbalili a s nožíkem se naučili. Špagety si uvařili a špekbuřty upekli. V noci jsme však sladce spali, ráno jsme se probudili a na cestu vydali. Příště půjdem zase, bez nákladu krásně. Lukáš, Ondra, Kuba S.

Líbilo se nám jak přijela horská služba, přespávání pod širákem a hraní na babky. Anička, Bára H., Nikča
31. 5. 2019    Jitka Chytilová
1., 2. a 3. třída na Bouzově
Prší, prší, jen se leje.... my na výlet přec jedeme... pláštěnky si navlečeme... pohádky si užijeme... na rozhlednu vylezeme... rytířů se nelekneme... spokojeni přijedeme... :-)
22. 5. 2019    Hana Svatoňová
Krajské kolo Zlatého listu
Plavali jsme s rybami, zjišťovali, jak jedovaté můžou být ropuchy, poznávali jsme a obdivovali ptačí peří a přičichli si snad ke každé rostlině u nás v Loučné. Tak pokračovala odpoledne, kterými jsme si nakonec vybojovali krásné 6. místo v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list. Moc děkujeme, jsme na Vás pyšní!!:)
22. 5. 2019    Anita Bučková
Kocourek Modroočko
V rámci čtení si žáci druhé a třetí třídy společně přečetli knížku Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Po přečtení každé kapitoly jsme vyplnili pracovní list s úkoly zaměřenými na čtení s porozuměním. Všechny listy jsme pak svázali a vznikla nám "kniha o knize".
Modroočka, jeho kamarády a dobrodružství nám připomínají i nástěnky u naší třídy, kde jsme své zážitky z knihy výtvarně zpracovali.
I když už máme knihu přečtenou, některé vtipné "hlášky" žijí v naší třídě dál...Děkujeme, pane Koláři.
20. 5. 2019    Věra Lukášová
Férová snídaně
Když už se rozhodlo být fér naše počasí a celé dopoledne zalévalo všechno zelené i nezelené pod sebou, museli jsme být i my. Pod střechou naší školy jsme uspořádali spravedlivou snídani, kterou jsme chtěli podpořit drobné pěstitele v jejich práci a poděkovat jim za všechny ty dobroty, které pro nás vyrábějí bez toho, aniž by ubližovali přírodě kolem sebe. A co všechno jsme snídali? Bábovky, sušenky, vafle, rohlíky a chleba, včelí med, domácí zavařeniny, sezónní zeleninu, zásoby podzimního ovoce a spoustu dalších dobrot.:) Moc děkujeme také rodičům, kteří svým dětem se snídaněmi pomohli.:)
10. 5. 2019    Anita Bučková