Dopravní hřiště
Čtvrťáci si vyzkoušeli a procvičili své znalosti a dovednosti cyklisty na dopravním hřišti v Zábřehu na Moravě.
29. 4. 2019    Petr Kršek
Čarodějnický rej
Poklidné nedělní odpoledne probudil k životu průvod malých i velkých čarodějnic a čarodějů. Společně jsme došli před místní hasičskou zbrojnici, kde bylo pro všechny nachystáno 13 stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet svou manuální zručnost, kreativitu, odvahu, sportovní dovednost i nakreslit obrázek pomocí pařátků nebo kopýtka. Za odměnu všichni zúčastnění obdrželi malé občerstvení. Přestože byla velká zima, hřál mě pěkný pocit, že se lidé umí sejít a společně se pobavit. Děkuji všem ochotným dospělákům, mladším pomocníkům, místním hasičům a školní družině za pomoc při organizaci :D.
28. 4. 2019    Hana Svatoňová
Jarní setkání dětských oddílů - Mikulčice u Hodonína
Naši Sloníci, jak si říkají děti z chovatelského kroužku, se po celý rok aktivně účastnili soutěže Duhové střípky, kterou připravuje Hnutí Brontosaurus pro mladší i starší kategorii dětí. V rámci letošního ročníku si děti tvořily Duhový deník, ve kterém zaznamenávaly všechna roční období a ke každému z nich plnily zajímavé úkoly. Vše vyvrcholilo víkendovou akcí s oslavou Dne Země v Mikulčicích. Děti zde ověřily své znalosti na přírodovědné stezce, prošly pohádkovou stezku, zúčastnily se workshopu s panem včelařem, vyzkoušely si různé tvořivé aktivity. V ZOO Hodonín je čekala komentovaná prohlídka, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí. Zahrály si nové hry a poznaly nové kamarády. Za celoroční práci získali Sloníci ve své kategorii 1. místo!
27. 4. 2019    Tereza Menšíková
Švihadlový princ, Švihadlová princezna
24. a 25. dubna se uskutečnila v hodinách TV soutěž v přeskocích přes švihadlo po dobu jedné minuty v 1. - 5. třídě. Titulem Švihadlový princ se pyšní: A. Komárek (1.tř.), T. Pospíšil (2.tř.), J. Drápal (3. tř.), D. Matura (4. tř.), M. Pupík (5. tř.). Titulem Švihadlová princezna se pyšní: S. Másilková (1. tř.), K. Kopicová (2. tř.), P. Martinčíková (3. tř.), L. Nascimento (4. tř.), M. Dvořáková (5. tř.).Blahopřejeme.
25. 4. 2019    Jitka Chytilová
Praha
Krásné dubnové počasí nás přivítalo v ulicích hlavního města. Naším cílem byl Senát, do něhož jsme zamířili na základě pozvání senátora Miroslava Adámka. Nejdříve jsme si prohlédli Valdštejnskou zahradu ve svěžím zeleném kabátku právě se probouzející přírody. Následovala prohlídka vnitřních prostor historického paláce i se známou zasedací místností úřadujících senátorů. Žáci si mohli sami vyzkoušet, jak mají senátoři pohodlná místa k sezení, dozvěděli se kromě historických souvislostí i to, jak Senát funguje a čím se zabývá. Příjemnou tečkou byl oběd v soukromé jídelně senátorů, kam je vstup povolen pouze zvaným hostům. Tak jsme se na chvíli mohli cítit jako VIP osobnosti. Odpoledne nás lanovka vyvezla na romantický Petřín, počasí bylo vskutku nádherné, proto jsme neodolali pokušení vystoupat až na samotný vrchol Petřínské rozhledny. Legraci jsme si ještě užili ve známém zrcadlovém bludišti. Potom jsme se již museli přesunout na ubytovnu a nachystat se na večerní divadelní představení. Většina žáků vzala návštěvu divadla opravdu zodpovědně a ve společenských šatech jim to moc slušelo. Spletí tramvajových linek a tras metra jsme se šťastně dostali až k divadlu Na Fidlovačce. Následovalo dvě a půl hodiny trvající představení Šakalí léta, které nás doslova okouzlilo. Nutno dodat, že k tomu přispěly krásné tanečnice, chytlavá hudba a hlavně zajímavé kostýmy. Večerní procházkou po Václavském náměstí jsme završili nabitý den. Ráno jsme ještě trochu rozespalí vyrazili na Ministerstvo vnitra, tato návštěva také vznikla na základě pozvání, tentokrát Jany Nápravníkové. Kdo by si myslel, že na Ministerstvu není nic zajímavého, byl by jistě překvapen programem, který si pro nás zaměstnanci oddělení eGovernmentu připravili. Žáci mohli nahlédnout pod pokličku jejich agendy a dokonce si zasoutěžili o věcné ceny. Možná jim teď činnost tohoto úřadu bude srozumitelnější, a také již ví, k čemu se dají využít jejich budoucí elektronické občanky. Posledním bodem programu pak byla návštěva Muzea smyslů. Co všechno se dá s lidskými smysly podniknout a jak se dají oklamat, si musíte vyzkoušet na vlastní kůži. Tak neváhejte a naplánujte si výlet stejně, jako jsme to udělali my: )
25. 4. 2019    Ludmila Mikesková