Pejsek a kočička
V rámci čtení si druháci společně přečetli knížku Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Po přečtení každé kapitoly jsme vyplnili pracovní list s úkoly zaměřenými na čtení s porozuměním. Na závěr jsme všechny listy svázali a vznikla nám "kniha o knize". Milé vyprávění o dobrodružstvích pejska a kočičky se nám líbilo. Děkujeme, pane Čapku.
5. 6. 2018    Věra Lukášová
Pitva žížaly
Celé dva měsíce se žáci 6. třídy starali o žížaly ve vlastním žížaláriu. Kromě pozorování jejich chodbiček zjišťovali, kterým potravinám dávají žížaly přednost, jaké podmínky jsou potřeba pro jejich život a možná si také uvědomí význam žížal v přírodě. V rámci laboratorních prací poté dokazovali, proč se při pohybu žížal ozývají šustivé zvuky nebo jak se chová žížala při umístění do napůl zatemněného válce. Poté již následovala pitva, při které žáci zkoumali vnitřní stavbu žížaly.
5. 6. 2018    Tereza Schneiderová
CESTUJEME
S žáky 8. třídy jsme procestovali Evropu. S jejich cestovními kancelářemi jsme se vydali napříč Evropou poznávat památky UNESCO. Navštívili jsme francouzské Versailles, ruský ostrov Kiži, belgický Spiennes, bulharský Neseber, Herkulovu věž ve Španělsku, italskou Pisu, opatství Lorsch v Německu, polskou Osvětim, slovenský Bardejov a anglický Aqueduct Pontcysyllte. Kromě naplánovaného programu museli zástupci jednotlivých cestovek zajistit dopravu, ubytování, stravování, stanovit cenu a sestavit časový harmonogram. V rámci výtvarné výchovy předvedli své malířské vlohy a památku zdokumentovali. Teď již jenom reálně vyjet za poznáváním evropských zajímavostí.
5. 6. 2018    Věra Turková
Den dětí
V sobotu 2. června se místní zámecký park opět po roce změnil v pohádkovou říši. Počasí nám opravdu přálo, a tak tradiční Den dětí mohl proběhnout. Letos jsme vydali rekordních 152 kartiček a plnily se úkoly na 12. stanovištích. Je velmi příjemné slyšet, že si příznivci naší školy tuto akci již hlídají a nenechají si ji ujít. Spokojené a usměvavé děti jsou nám odměnou. Děkuji všem 25 dospělákům, jejich malým pomocníkům a panu Jiřímu Fojtíkovi, který nám na celé odpoledne zapůjčil zdarma aparaturu a generátor bublinek. Také oceňuji trpělivost převozníka a členům Horské služby Jeseníky, kteří kvůli velkému zájmu, uklízeli svá stanoviště až v podvečerních hodinách.
2. 6. 2018    Hana Svatoňová