Čarodějnický rej
A tak se opět po roce sešli. Začátek již tradiční akce se nám sice pokoušel zkazit déšť, ale čarovná košťátka dokázala všechny mraky rozehnat. Hlasitý průvod Loučnou byl ukončen v prostorách před hasičskou zbrojnicí, kde bylo pro všechny účastníky nachystáno 13 zábavných stanovišť. Po splnění všech úkolů se celá společnost přesunula k táboráku, kde jsme se symbolicky rozloučili se zimou upálením čarodějnice a zahnali hlad a žízeň. Dobu opékání špekáčků jsme si krátili zpíváním s kytarou našeho pana ředitele Petra Lukáše. Děkuji za pomoc také vychovatelkám ŠD, místním hasičům, ale především všem dospělákům sdružení Rodiče dětem, kteří akci věnovali svůj čas a sešli se v hojném počtu. Více než 90 dětí, kteří prošli nachystanými úkoly odcházely spokojené a to je naše největší odměna.
30. 4. 2018    Hana Svatoňová
Den Země
Celý pátek jsme se věnovali aktivitám se zaměřením na odpady a recyklaci. 22.dubna totiž slavila naše Země svůj den, a při této příležitosti jsme si oprášili vědomosti, jak se správně třídí odpad, jak vypadá proces recyklace nebo co vše patří do bioodpadu. Po absolvování všech stanovišť si každá třída navrhla a vyrobila svého maskota, který byl výhradně z odpadků. Nakonec dostala každá třída za úkol uklidit část obce.
27. 4. 2018    Tereza Schneiderová
Švihadlový princ, Švihadlová princezna
25. a 26. dubna se uskutečnila v hodinách TV soutěž v přeskocích přes švihadlo po dobu jedné minuty v 1. - 5. třídě. Titulem Švihadlový princ se pyšní: Pospíšil T. (1. tř.), Matocha M. (2. tř.), Červeňák M. (3. tř.), Hobler M. (4. tř.), Novák F. (5. tř.). Titul Švihadlová princezna získala: Linhartová N. (1. tř.), Beranová E. (2. tř.), Nascimento L. (3. tř.), Kopotová K. (4. tř.), Macenauerová S. (5. tř.). Blahopřejeme.
25. 4. 2018    Jitka Chytilová
Mám chytré tělo
V pondělí byli žáci svědky neobvyklého výukového programu s názvem Mám chytré tělo. Lektor s vlastnoručně vyrobenými pomůckami předvedl, jak fungují jednotlivé soustavy lidského těla. Na společném fungování těchto orgánových soustav se mohli za malou odměnu podílet také vybraní žáci. Kromě vědomostí z oblasti přírodopisu si žáci odnesli (a někteří oprášili) také základní poznatky z oblasti fyziky nebo se dozvěděli, jak se mají postavit k některým situacím, které je můžou v životě potkat.
23. 4. 2018    Tereza Schneiderová
Recitační soutěž
Poezie znovu ožila. Verše známých českých autorů přednášené šikovnými recitátory 2. stupně zazněly ve středečním odpoledni.Porota měla jako obvykle velmi těžké rozhodování, kdo obsadí výherní příčky. Všichni žáci odvedli skvělou práci, nakonec soutěžní klání dopadlo takto: 6. a 7. třída: 1.Jakub Vyskočil 2.Daniel Dohnal 3.Aneta Sádovská 8. a 9. třída: 1.Kristýna Sládková 2.Štěpánka Pupíková 3.Alex Mikeška
18. 4. 2018    Ludmila Mikesková