Big business
Dne 31.1. jsme navštívili šumperskou Vilu Doris, kde si pro nás připravili ekoprogram na téma 'Big Business.' Celý ekoprogram byl pojat soutěžní hrou. Na začátku programu jsme byli seznámeni s pravidly hry, a poté náhodně rozděleni do skupin. Každá skupina obdržela stát, o kterém si měla přečíst zásadní informace a vyvodit, jestli jde o zemi chudou nebo bohatou. Následně jsme se ve skupinkách přesunuli k patřičným stolečkům, na kterých byly nachytány krabičky s věcmi. Cílem hry bylo vyrobit co nejvíce geometrických útvarů (výrobků) a vydražit je u dvou spolužáků, kteří byli vybráni jako taková 'výdejní místa' (burzovní makléři). Na celou výrobu jsme měli pouze 55 minut. Museli jsme si vystačit s tím, co jsme měli v krabicích. Jakožto státy jsme si mezi sebou mohli půjčovat nebo vyměňovat věci. V krabicích byly různé pomůcky, jako třeba pravítka, tužka, voskovka, nůžky, kružítka,.. Velkou roli hrála přesnost a rychlost. Museli jsme mezi sebou v jednotlivých skupinkách spolupracovat, což nebylo vůbec jednoduché. Vše jsme nakonec zvládli a po ukončení výroby se sečetl náš výdělek za prodané geometrické útvary. Celou hru vyhrál stát Nigérie, který měl na začátku jen kousky papíru, voskovku a zlomenou tužku. Nakonec jsme si ještě pustili video o tom, že i malá pomoc je důležitá. Po dobu ekoprogramu jsme si procvičili týmovou práci a naše vyjednávací schopnosti. Ekoprogram byl opravdu skvělý. Byl zajímavý, zábavný a dokonce jsme si z něho odnesli i ponaučení.
Autorka textu: Štěpánka Pupíková
31. 1. 2018    Ludmila Mikesková
První pololetní vysvědčení
Ve třídě je sedm dětí, čas nám stále rychle letí, už je tady pololetí. Tomáš, Jindra, Danek, bylo hodně známek! A co Zuzka, Naďka, Terka, Kačka? Říkaly, že to byla hračka. Zpívali jsme pěkně a počítali přesně. Závodili, malovali, něco občas vyrobili. Už si něco přečteme, rádi také píšeme. Dříve byly hvězdičky, dojeli jsme na jedničky! Přejeme všem krásné pololetní prázdniny a v 2. pololetí ať se vám daří. Vaši prvňáci
31. 1. 2018    Jitka Chytilová
Cestopisná beseda
Žáci druhého stupně se vydali společně s Hankou Turkovou na dobrodružnou cestu po Japonsku, Vietnamu a Kambodži. Shlédli množství historických i přírodních zajímavostí, poznali kulinářské taje jednotlivých zemí. V Japonsku navštívili Tokyo, Osaku, Kjóto, Hakone s monumentálním výhledem na Fudžisan a národní park Nara. Ve Vietnamu se podívali do džungle v národním parku Cat Tien, na písečné duny v Mui Ne, na plovoucí trh v deltě Mekongu a do Hočiminova města. Poslední zastávkou byla Kambodža s královským palácem v Phnom penhu, plovoucí vesnice Kompong Phlug a symbol Kambodže, královský chrámový komplex z 12. století, Angkor Vat.
26. 1. 2018    Věra Turková
Lyžařský výcvikový kurz 1. třídy
Lyžařský výcvikový kurz probíhal tři dny. V pondělí 22. 1. jsme byli připraveni, že se dopravíme do Ski areálu Kareš autobusem. Do deseti minut jsme se nacházeli všichni na svahu. Poté jsme se převlékli a ukázali, co na lyžích umíme. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, z nichž každá měla svůj individuální program. O lyžaře se starali Petr Lukáš, Jan Pelcl a Hana Bartalová. Kolem desáté hodiny jsme v teple posvačili a šli pokračovat na svah. Výuka byla ukončena v 11, 15 hodin. Autobus byl připraven a odvezl nás ke škole. Podobně pokračovaly následující dva dny. Chválím všechny lyžaře, kteří udělali velké pokroky. Už v úterý všichni vyjeli lanovkou a podle svých schopností sjeli dolů. Tohle mohou posoudit i někteří rodiče a prarodiče, kteří se přijeli podívat. Počasí bylo příjemné, sníh úžasný, krásně upravená sjezdovka a skvělá doprava tam i zpět. Nikdo se nezranil, nic jsme neztratili. Děkuji rodičům za pomoc a instruktorům za výuku na sněhu. Dětem se lyžařský výcvik velmi líbil a věřím, že v lyžování budou nadále pokračovat.
26. 1. 2018    Jitka Chytilová
Ekoprogram Šumperk
Ve čtvrtek 25.1. jsme navštívili Vilu Doris v Šumperku na ekoprogramu s názvem "Big business". Na začátku jsme si zavzpomínali na matematiku a dostali jsme příklad, první dva byli makléři, u nás Jirka Bližňák a Jakub Vyskočil. Ostatní si vylosovali státy, za které usilovně bojovali celých 50 minut. Každé z družstev mělo jiné pomůcky, bohatší země měly "stroje"- okousané pravítko, zlomenou tužku, uvolněné kružítko, tupé nůžky, ale málo papíru, ze kterého se měly načrtnout nebo narýsovat geometrické tvary (suroviny) a poté vystřihnout a prodat u makléřů za co nejvyšší cenu. Chudší země měly zase papír, ale neměly "stroje". Všechny družstva se snažila, ale nakonec vyhrál stát Bolívie, který měl málo "strojů," ale hodně papíru. Toto družstvo mělo dobrou taktiku a to, že si na začátku vypůjčili některé "stroje," co potřebovali, a potom už jen obkreslovali a vystřihovali. Nakonec nám pustili video o tom, jek je důležitá i malá pomoc a s dobrým pocitem jsme opustili Vilu Doris a jeli domů. Text: Oliver Linek
25. 1. 2018    Ludmila Mikesková