Osobnosti české vědy
Velikonoční prázdniny utekly jako voda a žáci by měli opět usednout do svých lavic. Ale tentokrát to bylo všechno trošku jinak. Na děti totiž čekal dvoudenní projekt zaměřený na poznávání významných osobností české vědy.
V úterý ráno byli žáci rozděleni do skupin napříč ročníky (5.-9. třída). Každá skupina měla svého vedoucího, deváťáka, který koordinoval práci svého týmu. Nad skupinou také dohlížela pomocná a ochranná ruka učitele. Každá skupinka si na začátku tedy vylosovala osobnost, která svým objevem nebo vynálezem posunula životy lidí novým směrem. A pak se teprve začaly dít věci. Tým si musel vytvořit plán práce, rozdělit si úkoly a zapojit svou kreativitu, protože všem bylo jasné, že za vtipnou scénku můžou získat plusové body. Každý tým musel navíc nominovat dva své členy, ti pod vedením p. Haltmara z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku sestavovali roboty. Celé úterý se tedy neslo v tomto pracovním duchu. Příjemným zpestřením byly zapeklité hádanky, které skupinky rozlouskly ve spolupráci s internetem.
Ve středu pak žáci doladili poslední přípravy na velkolepé prezentace svých osobností. Musím říct, že žáci pracovali s chutí, jejich zpracování bylo nápadité, zajímavé a určitě obohacující. Třešničkou na dortu pak byl kvíz. Každý tým postupně vyslal své zástupce a vkládal do nich velké naděje na získání posledních bodíků. Když se blížilo velké finále, každý tým přepočítával body a toužil posunout se výše v bodovací tabulce.
Konečně nastalo vyhlašování výsledků! První tři skupinky obdržely za svou snahu a práci zajímavé dárečky. Ostatní ale také nepřišli zkrátka. Kromě získaných zkušeností a nových vědomostí je také čekala zdravá sladká odměna:)
Jsme moc rádi, že jsme mohli dětem ukázat, že se mohou učit i jiným způsobem, než jsou zvyklí. Naším cílem bylo, aby si každý tým uvědomil, že jeho výsledek práce je zdrojem informací pro ostatní skupiny a tím se tedy mohou děti navzájem obohacovat a učit se.
30. 3. 2016    Veronika Kršková
Velikonoce v první třídě
Ve středu 23. 3. jsme prožili příjemné velikonoční odpoledne. Nejdříve jsme se rozdělili na partu děvčat a chlapců, protože každý máme své povinnosti. Takže děvčata vyráběla velikonoční kraslice, chlapci pletli pomlázky pěkně z čerstvých proutků a maminky vládly nůžkami při náročné velikonoční dekoraci. Moc děkuji za trpělivost panu Morongovi, který při pletení proutků pomohl s mnoha zamotanými prsty. Nakonec se ukázalo, že bez ohledu na tradice holky také umí plést a kluci zase malovat. Stejně jsme se ale společně nejvíce scházeli u stolu s báječným mlsáním, které vlastnoručně připravily maminky. Myslím, že jsme se to odpoledne všichni dokázali zastavit a příjemně pobavit v duchu Velikonoc.
23. 3. 2016    Hana Svatoňová
Velikonoční dílny
Po úterním vyučování si žáci 6., 7. a 8. třídy přišli vyzkoušet, kolik práce a námahy se skrývá za výrobou velikonočních dekorací. Nechyběla barvená vajíčka zdobená květinovými motivy s pomocí šablon ani ozdoba na okna či dveře z březového proutí. Pro zdobení polystyrenového věnečku byl zvolen postup vpichování látkových obdelníčků, které po zápichu tvořily efekt pestrobarevné plochy. Po usilovné práci jsme nezapomněli ani na obživu a připravili tousty a piškotová kuřátka.
22. 3. 2016    Milena Rudolfová
Používám mozek
Začátek týdne jsme si zpestřili zajímavým vzdělávacím programem s názvem Používám mozek. Jak je již z názvu zřejmé, ústředním tématem byl lidský mozek. Dozvěděli jsme se, jak získáváme informace z okolního prostředí, jak funguje naše nervová soustava a také někteří z nás si uvědomili, že jejich učení může být dokonce i efektivnější. Celý program byl protkán praktickými ukázkami, které byly demonstrovány na různých modelech, které si pan Zezula sám vyráběl. Žáci byli nadšení hlavně z toho, že se někteří z nich mohli aktivně do programu zapojit. Za svou aktivitu si pak vysloužili odznak s obrázkem mozku.

Jak se program líbil našim deváťákům?

"Beseda se mi líbila. Bylo tam i spoustu pomůcek, které dělaly tuto besedu ještě zajímavější. Pan Zezula měl vše dobře nachystané a také mu bylo velmi dobře rozumět. Dozvěděl jsem se také spoustu nových informací." L. Bednář

"Bylo to super! Hodně jsem se toho dozvěděl. Přednášející byl vtipný." D. Krmela

"Líbilo se mi zapojení žáků do celé besedy. Pán měl k dispozici pěkné kulisy: opravdu velký mozek, ucho, plno plakátů aj. Celkově byla prezentace poučná." N. Sedláčková
21. 3. 2016    Veronika Kršková
Noc s Andersenem
Měsíc březen je již tradičně považován za měsíc knihy. A s knihou se dá prožít nejedno dobrodružství. Žáci naší čtvrté třídy se v pátek večer proměnili na soukromé detektivy. Pod vedením zkušeného komisaře Vrťapky prošli náročnými zkouškami a potvrdili své detektivní nadání. Nutno dodat, že to všichni zvládli na výbornou. Nezalekli se ani nočního pátrání v terénu. Noc byla opravdu dlouhá, teprve kolem jedné hodiny v noci jsme mohli ukončit akci a zalézt do svých pelíšků v tělocvičně. Dobrou noc nám přišel popřát sám velký spisovatel H. Ch. Andersen, který měl připravenou pohádku o kouzelném Křesadle. V sobotu ráno všichni kupodivu bystře vyskočili z postýlek a pospíchali na snídani. Hned po ní byly předány absolventské diplomy a mohli jsme se rozejít na svá soukromá pracoviště : )
18. 3. 2016    Ludmila Mikesková